Sectormoment ISCM-Vlaanderen: Nieuwe muziek en archiefzorg

10 dec 2020
ConferentieMuziekcentrum De Bijloke, Gent
Op het sectormoment van het International Society for Contemporary Music (ISCM) op 10 december 2020 nodigen MATRIX, CEMPER, Kunstenpunt en Muziekcentrum De Bijloke je uit.

Op het sectormoment van het International Society for Contemporary Music (ISCM) op 10 december 2020 nodigen MATRIXCEMPER, Kunstenpunt en Muziekcentrum De Bijloke Gent al wie professioneel actief is in het veld van de nieuwe muziek uit om te leren en spreken over archiefzorg. CEMPER maakt je wegwijs in de belangrijkste richtlijnen rond archiefzorg en onze dienstverlening op dat vlak. Aansluitend nemen we enkele good practices onder de loep en is er tijd voor gesprek.

Voor wie?

Al wie professioneel actief is in de kunstensector en in het bijzonder in het veld van de nieuwe muziek. Gratis.

Waar & wanneer?

Muziekcentrum De Bijloke Gent10 december 2020, 14:00 – 18:00

Inschrijven kan vanaf midden november.

Er wordt ook mogelijkheid voorzien om het sectormoment online te volgen.

Benieuwd naar de vernieuwde concertzaal van De Bijloke? ​’s Avonds speelt Odysseia ensemble Speechless Song.

Programma

14:00 VERWELKOMING met koffie

14:30 ARCHIEFZORG

Introductie basiszorg & praktijkwijzer CEMPER (Mariet Calsius)
Zorg dragen voor je archief, is meer dan je papieren en composities opbergen in een doos of van je bestanden tijdig een back-up maken. Waarom bewaar je je archief? Wat behoort tot je archief? Moet je alles bewaren? En hoe moet je alles bewaren? Vier grote vragen en aspecten van archiefzorg waarmee je als componist/​muziekorganisatie regelmatig wordt geconfronteerd. De archivarissen van CEMPER beantwoorden deze vragen en leiden je via hun praktijkwijzer naar andere bruikbare hulpmiddelen om zelf je archief onderhanden te nemen.

15:15 Vragen

15:30 ARCHIEVEN IN HET VIZIER (4 x ca. 15’)

CEMPER │ Archiefdoorlichtingsproject: wat is het & hoe werkt het? (Mariet Calsius)
Het archiefdoorlichtingsproject van CEMPER en meemoo richt zich tot professionele kunstenorganisaties. Hiermee krijgen ze zicht op wat een archiefwerking voor hun organisatie betekent of kan betekenen. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, gebaseerd op de richtlijnen en basiszorg van TRACKS, beschrijven en evalueren de organisaties hoe het gesteld is met hun archiefzorg en krijgen ze zicht op mogelijke actiepunten. Het hele traject loopt vier à zes maanden en op het einde van de rit krijgen de organisaties een rapport met doelstellingen en acties op maat. De archivarissen van CEMPER geven in deze presentatie een inkijk in de resultaten van de eerste doorlichting die voor muziekorganisaties werd georganiseerd.

Praktijkvoorbeeld: Festival van Vlaanderen Mechelen-Kempen
Praktijkvoorbeeld: Ictus
MATRIX │transitcollectie​.be, digitale ontsluiting van het artistiek archief van Transit Festival (Melissa Portaels)
De Transit Collectie is het resultaat van een erfgoedproject van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] rond het artistieke archief van TRANSIT. Het project vertrok van de vraag hoe die unieke verzameling documenten onder de aandacht gebracht kon worden middels een eigentijdse webtoepassing, die aansluit bij de noden van een documentatiecentrum én een levende muziekpraktijk.

16: 30 Vragen & koffiepauze

17:00 PANELGESPREK

Het artistieke archief van de componist is zo veelzijdig als haar/​zijn bruisende creativiteit. Je vindt er partituren, schetsen, opnames, brieven (e‑mails), opdrachten, foto’s, artikels… Alles wat de artistieke activiteiten van de componist documenteert, behoort tot haar/​zijn muzikaal archief. Het verschijnt ook in vele vormen, gaande van triomfantelijk geordende (digitale) mappen tot een stapel dozen in een hoekje in de werkkamer, maar één ding is voor iedereen gelijk: het is er!

In dit panelgesprek steken we ons licht op bij componisten die hun archief al eens recht in de ogen keken. Hoe ziet hun archief eruit? Waarom archiveren ze? Wat vinden ze waardevol om te bewaren? Ordenen en sorteren, hoe beginnen zij eraan? Hoe is hun archief al zinvol gebleken? Ontsluiten ze een deel voor een breed publiek? Met deze en meer archiefvragen van ons én uit het publiek zetten we ons schrap voor een dynamisch en inspirerend gesprek over componistenarchieven.

Opening statement: Aurélie Nyirabikali LiermanPanelleden: Wim Henderickx, Maya Verlaak, Serge Verstockt, Dirk VeulemansModerator: Tom Ruette (Kunstenpunt)

17: 45 AAN DE SLAG?

Korte nabespreking, vragen & mogelijke opvolging.

Meer info

Meer info op de website van MATRIX, Centrum voor Nieuwe Muziek