Rondetafelgesprekken collectievorming kunst in de publieke ruimte

23 sep - 18 nov 2022
WerksessieBrugge / Antwerpen

Platform Kunst in Opdracht merkte bij verschillende steden de nood aan visie op collectievorming van hedendaagse kunst in de publieke ruimte. Vaak groeit dit patrimonium ad hoc en is er geen vooropgesteld beeldkwaliteitsplan waar de stad naartoe wil met kunstwerken in de publieke ruimte.

Hoe positioneren deze werken zich tegenover elkaar?
Hoe treden ze in dialoog met gebouwen of pleinen?
Hoe verhouden de permanente werken zich ten opzichte van tijdelijke initiatieven?
Welke werken worden permanent na een festival of biënnale?
Welke communicatie en publiekswerking is relevant?
Hoe moet je omgaan met reacties van bewoners?

Deze en andere vragen krijgen vooraf weinig aandacht. Zelfs het overzicht bewaren van welke werken zich in de publieke ruimte bevinden, is geen evidentie. En wat met het behoud en beheer, het ontsluiten, cureren en in sommige gevallen afstoten van collectiestukken?

Platform Kunst in Opdracht nodigt alle belanghebbenden binnen het (boven)lokaal beleid uit om samen te komen op basis van de gedetecteerde noden. Er worden verschillende aanpakken besproken aan de hand van enkele cases, maar bovenal wordt er met elkaar in gesprek gegaan.

De bedoeling is om van elkaar te leren en te kijken hoe het platform in de toekomst bruikbare tools en beleidsaanbevelingen kan aanreiken voor lokale besturen.

Waar en wanneer

  • Sessie 1: vrijdag 23 september 2022, 9.30 – 13.30 uur in VAC Brugge (Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1/2, 8000 Brugge) 
  • Sessie 2: vrijdag 18 november 2022, 9.30 – 13.30 uur in VAC Antwerpen (Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 113, 2018 Antwerpen)

Sessie 2 is een vervolgsessie op sessie 1. Bij voorkeur worden beide sessies gevolgd. 

Voor wie

lokale en bovenlokale medewerkers cultuur, stedenbouw, openbare ruimte + schepenen met deze bevoegdheden 

Programma

Voorafgaand aan beide sessies wordt de bevraging van Jef Declercq en Koi Persyn bij de Vlaamse centrumsteden kort toegelicht. 

Thema’s sessie 1 in Brugge: 

  • collectievorming hedendaagse kunst in de publieke ruimte, in relatie met bestaande monumenten en met erfgoed 
  • behoud en beheer van een collectie in zijn geheel 

Thema’s sessie 2 in Antwerpen:  

  • ontwikkelen van een overkoepelende visie op hedendaagse kunst in de publieke ruimte 
  • spreiding en diversiteit 
  • creëren van draagvlak 

Er is telkens aansluitend een broodjeslunch en de mogelijkheid om de collectie kunst in de publieke ruimte van de stad op eigen initiatief te bezoeken

Schrijf je in

Inschrijven is verplicht (maximum 25 deelnemers per sessie). Je kunt inschrijven tot en met 15 september 2022 voor sessie 1 en tot en met 9 november 2022 voor sessie 2.

Inschrijven kan hier.

De rondetafelgesprekken worden gevoed door de deelnemende steden en gemeenten.
Heb je zelf een interessante case die je graag kort wilt toelichten of waarover je met anderen in gesprek wilt gaan? Geef ons dan zeker vooraf een seintje!

Na de sessie word je uitgenodigd om op eigen houtje de collectie hedendaagse kunst in de publieke ruimte in Brugge of Antwerpen te bezoeken.

Meer informatie

  • vlaanderen.be
  • Org.: Platform Kunst in Opdracht van Departement Cultuur, Jeugd en Media