Oriëntatiereis naar Zuid-Afrika en Zimbabwe

02-16 sep 2018
Werkbezoek
Oriëntatiereis naar Zuid-Afrika en Zimbabwe

Kunstenpunt nodigt een curator uit Brussel en Vlaanderen uit om deel te nemen aan een oriëntatiereis naar Zuid-Afrika (Johannesburg en Kaapstad) en Zimbabwe (Harare en Bulawayo). De reis wordt georganiseerd voor professionele curatoren in de hedendaagse beeldende kunsten. Het doel van de reis is kennis opbouwen, netwerking en visieverbreding omtrent beeldende kunst in relatie met buitenlandse regio’s die in opmars zijn en interessante ontdekkingskansen bieden.

De reis zal van 2 tot en met 16 september 2018 plaatsvinden en zal inzicht bieden in twee landen die aan elkaar grenzen maar elk een totaal andere infrastructuur hebben. Het programma bestaat uit bezoeken aan musea, presentatie-instellingen, galeries, residenties, kunstenaars, verzamelaars en de lokale sleutelfiguren in de verschillende steden.

Het primaire doel van de reizen is een overzicht te verschaffen over de hedendaagse beeldende kunst, de belangrijkste actoren te introduceren en de deelnemers kennis te laten maken met de mogelijkheden van uitwisseling, en de motieven en achtergronden van de verschillende partijen.

Tijdens de reis houden de deelnemers een blog bij, met beschrijvingen van de bezochte locaties. Deze blog is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke kennisbron. Statistieken laten zien dat de blog over de hele wereld gebruikt wordt als bron van informatie over beeldende kunst in de bezochte gebieden.

Registratie

Voor deze oriëntatiereis loopt momenteel een open oproep om deel te nemen. Belangstellenden kunnen zich tot en met vrijdag 15 juni 2018 aanmelden.

Organisatie

De reis wordt door het Mondriaan Fonds georganiseerd, in samenwerking met Kunstenpunt, de Danish Arts Agency en Pro Helvetia. In totaal nemen ongeveer achttien personen deel aan de reis, waarvan één deelnemer uit Vlaanderen die door Kunstenpunt wordt uitgenodigd.