Helena Kritis (Beursschouwburg) op oriëntatiereis naar Zuid-Afrika (Johannesburg en Kaapstad) en Zimbabwe (Harare en Bulawayo)

Kunstenpunt deed in mei een oproep voor een curator uit Brussel en Vlaanderen om deel te nemen aan de oriëntatiereis naar Zuid-Afrika (Johannesburg en Kaapstad) en Zimbabwe (Harare en Bulawayo). De jury heeft Helena Kritis voor deelname geselecteerd.

De oriëntatiereis wordt georganiseerd voor professionele curatoren in de hedendaagse beeldende kunsten. Het doel van de reis is kennis opbouwen, netwerking en visieverbreding omtrent beeldende kunst in relatie met buitenlandse regio’s die in opmars zijn en interessante ontdekkingskansen bieden.

De reis zal van 2 tot en met 16 september 2018 plaatsvinden en zal inzicht bieden in twee landen die aan elkaar grenzen maar elk een totaal andere infrastructuur hebben. Het programma bestaat uit bezoeken aan musea, presentatie-instellingen, galeries, residenties, kunstenaars, verzamelaars en de lokale sleutelfiguren in de verschillende steden.

Helena Kritis is programmator beeldende en audiovisuele kunst van het kunstencentrum Beursschouwburg in Brussel. Ze is ook lid van het selectiecomité voor kortfilm van het Internationaal Filmfestival Rotterdam (IFFR). Helena Kritis behaalde een master in fotografie aan het KASK (2003) en een master in Kunstwetenschappen (Podium- en mediale kunsten) aan Universiteit Gent (2006). Voor de Beursschouwburg cureerde Helena Kritis solotentoonstellingen van opkomende kunstenaars als Meggy Rustamova, Hana Miletic en Feiko Beckers. Daarnaast nodigde ze tal van internationale kunstenaars uit voor screenings, presentaties en performances zoals Milo Rau, Wu Tsang, Laure Prouvost, Yuri Ancarani, Rirkrit Tiravanija, Karl Holmqvist, Pauline Boudry & Renate Lorenz, enz. Ze is lid van de raad van bestuur van Courtisane (Gent), van het online cinefiel reflectieplatform sabzian.be en van het productie- en distributieplatform Elephy. Ze is lid van de pool van beoordelaars van de Vlaamse overheid en is lid van het aankoopcomité van de collectie van het Vlaams parlement.

De reis wordt door het Mondriaan Fonds georganiseerd, in samenwerking met Kunstenpunt, de Danish Arts Agency en Pro Helvetia. In totaal nemen ongeveer achttien personen deel aan de reis, waarvan één deelnemer uit Vlaanderen die door Kunstenpunt wordt uitgenodigd.