Ontmoetingsdag voor een nieuwe alliantie voor de podiumkunsten in de lokale gemeenschap

07 sep 2017
Werksessie

VVC, oKo, Kunstenpunt en het TheaterFestival slaan de handen in elkaar voor het smeden van nieuwe allianties tussen de podiumkunsten en lokale presentatieplekken.

Hoe kan de spreiding van podiumkunsten in de lokale gemeenschap opnieuw versterkt worden? Hoe kunnen kunstenaars, producenten, cultuur- en gemeenschapscentra, presentatieplekken en beleidsmakers samen werken aan een nieuwe alliantie voor de podiumkunsten in de lokale gemeenschap? In welke (beleids-)context werken we? Welke kansen zien we in de toekomst? Hoe kunnen we elkaar steunen? Voor welke vormen van samenwerking gaan we en hoe zou deze (nieuwe) alliantie ondersteund kunnen worden? Welke beleidsinstrumenten bestaan er die ons kunnen helpen?

Tijdstip & Locatie

7 september 2017
10u – 16u30

CC Strombeek

Programma

09u30: Ontvangst

10u00: Welkom en inleiding door Mieke Dumont, de presentator van deze ontmoetingsdag

10u15: Stand van zaken: een tour d’horizon van recente evoluties in de beleidskaders en in de praktijk van presenteren en spreiden bij lokale cultuurhuizen en producenten

  • perspectief cultuur- en gemeenschapscentra: Leonie Lanssens (VVC)
  • perspectief kunstproducenten: Joris Janssens (Kunstenpunt) en Leen Laconte (oKo)

11u15: Duogesprekken over de praktijk tussen Huub Colla (Collage Theater Muziek Producties), Els De Bodt (HETPALEIS), Klaartje Oerlemans (GRIP), Staf Pelckmans (Provinciaal Cultuurhuis De Warande), Dirk De Lathauwer (fABULEUS) en Pat Vanderhaeghe (CC Jan Tervaert).

12u15: Lunch

13u30: Zes werktafels op zoek naar nieuwe allianties aan de hand van vier thema’s

  • Hoe kunnen we samen ons publiek vergroten en verbreden?
  • Welke domeinoverschrijdende samenwerkingen bieden een nieuw perspectief op de rol van kunst in de lokale gemeenschap?
  • Hoe kunnen cultuur- en gemeenschapscentra en podiumproducenten partners zijn in de hele keten van de kunsten?
  • Hoe kunnen we samen de politiek aan onze kant krijgen?

15u30: Observaties en advies van zes betrokken outsiders, o.a. Gregory Vercauteren (FARO), Filip Strobbe (Brussels Philharmonic), Sigrid Bosmans (Diensthoofd Musea en Erfgoed Mechelen, Maarten Soete (Oetang), Bregt Van Wijnendaele (Jeugdfilmfestival) en Christel Dusoleil (freelanceconsulente / Vincent Company).

16u30: Einde

Meer informatie

Hier vind je een overzicht van de verschillende verslagen die deze ontmoetingsdag voortgebracht heeft.

  • Rekto:Verso-journalist Wouter Hillaert schreef een redactioneel tweeluik over het spreidingsprobleem (‘Spreiden doet lijden‘) en de mogelijke oplossingen (‘Spread the new: acht strategieën voor een verruimde spreiding‘).
  • Maarten Soete (vzw Oetang) pende zijn inzichten neer om aan de slag te gaan met nieuwe allianties voor de podiumkunsten in de lokale gemeenschap.
  • Kunstenpunt actualiseerde de cijfers van het onderzoeksdossier rond de productie en spreiding van structureel gesubsidieerde organisaties voor theater, dans en muziektheater (Kunstendecreet) in de periode 2010-2015.
  • De Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra (VVC) schetste hun huidige beleidscontext.