Masterclass bemiddeling Kunst in Opdracht

17 jun 2022
MasterclassBrussel
Bemiddeling garandeert voldoende artistieke ruimte en autonomie voor de kunstenaar, binnen de contouren van een opdracht en zijn sitespecifieke vereisten.

'Repeat, Sint Amalberga Bossuit', 2013, Ellen Harvey © Ria Pacquée

Binnen de uitbouw van een kunstopdrachtenbeleid voor de publieke ruimte in Vlaanderen wil het platform Kunst in Opdracht inspelen op de nood aan vorming voor bemiddeling van kunstopdrachten. Els Silvrants-Barclay en Maarten Soete kregen de opdracht een format uit te werken die het bemiddelen van een plek, context en opdrachtsituatie centraal stelt.

Voor wie?

De masterclass bemiddeling Kunst in Opdracht richt zich tot curatoren, programmamakers, cultuurbeleidsmedewerkers, kunstenaars, sociale werkers, architecten en andere actoren die zich willen verdiepen in de rol van de tussenpersoon die kunstenaar en opdrachtgever met elkaar verbindt. Deelnemers aan deze masterclass kunnen zeer uiteenlopende interesses en posities hebben in zo’n bemiddelingsproces.

Wat?

Een integrale bemiddeling van een kunstopdracht in de (semi-)publieke ruimte is cruciaal. Bemiddeling garandeert voldoende artistieke ruimte en autonomie voor de kunstenaar, binnen de contouren van een opdracht en zijn sitespecifieke vereisten. Integrale bemiddeling start bij het analyseren en (her)formuleren van de vraag, nog voor de kunstenaar in beeld komt, en mondt uit in een nazorgperspectief. Dit vergt gecombineerde kennis en skills die zowel artistiek-inhoudelijk als praktisch-operationeel zijn.

We reiken tools en inzichten aan, en gaan intensief met elkaar en met gasten in gesprek via vragen en casussen. Er komt een individueel voor- en natraject, dat telkens een dag werk vergt, gevolgd door een intensieve eendaagse workshop waarin we collectief en participatief aan de slag gaan. Op die manier krijgen deelnemers de kans om de basis te leggen voor een eigen bemiddelingspraktijk, zonder dominant kader.

Praktisch

De twee masterclasses bemiddeling Kunst in Opdracht vinden fysiek plaats op 13 mei en 17 juni 2022. Op beide data bieden we een identiek programma aan. De lesgevers zijn Els Silvrants-Barclay en Maarten Soete .

Drie onderdelen:

  • Alle deelnemers ontvangen een week voor de masterclass een individuele vooropdracht die ze op eigen ritme kunnen uitvoeren.
  • De workshops vinden plaats op vrijdag 13 mei en vrijdag 17 juni 2022, telkens van 10.00 uur tot 17.00 uur.
    Je moet op voorhand één datum kiezen.
    Inschrijven voor de workshop van 13 mei kan tot en met 29 april.
    Inschrijven voor de workshop van 17 juni kan tot en met 3 juni
  • Na de masterclass worden alle deelnemers gecontacteerd voor een een-op-eenoefensessie.

Deelname is gratis, maar er geldt een maximum van 20 deelnemers per masterclass.

De workshops vinden plaats in het Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel (op wandelafstand van treinstation Brussel-Noord).

Klik hier om je in te schrijven