Feedbackmoment voor cultuurcentra en diensten cultuur met ambitie voor beeldende kunst

13 nov 2018
Werksessie
Feedbackmoment voor cultuurcentra en diensten cultuur met ambitie voor beeldende kunst

Op 13 november organiseren Kunstenpunt en Kunstwerkt een feedbackmoment voor cultuurwerkers die op lokaal vlak bezig zijn met beeldende kunst. Het feedbackmoment vormt een vervolg op het leer- en uitwisselingstraject 360°, waarbij cultuurwerkers op vijf locaties ondergedompeld werden in de talrijke mogelijkheden van werken met beeldende kunst in een lokale context.

Hoe?

Op het feedbackmoment krijg je de kans om met experten beeldende kunst (curatoren, kunstprofessionals, lokale cultuurwerkers) te spreken die bereid zijn om advies te verlenen. Op voorhand stuur je een of meerdere vragen naar Kunstenpunt en Kunstwerkt. Op basis hiervan gaan we op zoek naar experten die matchen op basis van inhoud, schaal en ambitie en waarmee je in gesprek kan gaan op 13 november. Na het feedbackmoment krijg je de kans om na te praten tijdens de lunch met andere deelnemers en experten.

Plaats & tijdstip

13 november, van 9u30 (onthaal), start om 10u, einde om 13u00, aansluitend lunch
Brussel (plaats te bevestigen)

Voor wie?

Voor medewerkers van cultuurcentra en diensten cultuur met ambitie rond beeldende kunst, voor zowel starters als mensen met ervaring.    

Deadline en aanmelding

Stuur de omschrijving van je vra(a)g(en) naar advies voor 15 september in een Word-document naar dirk@kunsten.be én marianne@kunstwerkt.be met als onderwerp van de mail ‘Feedbackmoment_Naam’.

Beschrijf ook het profiel waaraan je zelf denkt om jou advies te geven.

Maximaal 1/2 A4, eventueel bijlages ter illustratie toevoegen.

Prijs

Het feedbackmoment wordt gratis aangeboden voor maximaal 15 deelnemers.

Welke vragen kunnen aan bod komen?   

  • visie-ontwikkeling op lange termijn
  • inhoudelijk advies rond (concepten voor) projecten
  • advies met betrekking tot kunst in de publieke ruimte: proces, aanpak
  • advies rond samenwerkingsvormen binnen een regio of met partners buiten de cultuursector
  • publieksopbouw en relatie met publiek
  • (politiek) draagvlak

Niet:

  • puur technische vragen
  • kunstenaarsselectie of curatoriële opdrachten

Waarom organiseren we dit?

Uit het traject 360° bleek dat er heel veel zin is om aan de slag te gaan met beeldende kunst in gemeentes, maar dat er soms nog een duwtje nodig is om verdere stappen te zetten en over te gaan tot de realisatie van boeiende kunstprojecten. Door op maat van de initiatiefnemers te werken, willen we het advies zo concreet mogelijk toespitsen op de dagelijkse praktijk. Daarnaast willen we de netwerking binnen de beeldendekunstsector bevorderen.