Bezoekersprogramma All Arias

26-27 apr 2023
BezoekersprogrammaGent en Antwerpen
Tijdens het festival All Arias organiseert Kunstenpunt een speciaal programma voor buitenlandse muziektheater professionals.

Woman at point zero - LOD Muziektheater / Laila Soliman & Bushra El-Turk

All Arias is een fes­ti­val voor muziek­the­a­ter uit bin­nen- en bui­ten­land. Culturele part­ners uit Brugge, Gent en Antwerpen slaan de han­den in elkaar voor een mee­sle­pend en geva­ri­eerd pro­gram­ma. Gedurende dit festival organiseert Kunstenpunt een bezoekersprogramma voor buitenlandse muziektheater professionals.

In deze fes­ti­va­le­di­tie staan lite­rai­re klas­sie­kers en gro­te ver­ha­len uit ver­schil­len­de con­ti­nen­ten cen­traal. Ze ver­tel­len over uit­bui­ting en onge­lijk­heid en bezin­gen tege­lijk een uni­ver­se­le zoek­tocht naar vrij­heid en recht­vaar­dig­heid. Zo tra­ceert Untold de roots van het Assepoester-ver­haal tot in het China van de 9de eeuw, ter­wijl de ​‘AfrOpera’ The Golden Stool een ode brengt aan Nana Yaa Asentawaa, de aan­voer­ster van het Ashanti-ver­zet tegen Groot-Brittannië.

De ope­ra Woman at Point Zero is geba­seerd op de gelijk­na­mi­ge femi­nis­ti­sche klas­sie­ker van de Egyptische schrij­ver Nawal El Saadawi en de fami­lie-ope­ra Kruistocht heeft het over kin­der­sla­ver­nij en migra­tie. Deze edi­tie van All Arias dom­pelt het publiek onder in een calei­do­scoop van oos­ter­se en wes­ter­se muzi­ka­le tra­di­ties, van Afrikaanse gezan­gen en Europese avant­gar­de, van tra­di­ti­o­ne­le volks­in­stru­men­ten en de elec­trop­unk van de Compact Disk Dummies.

Het programma van het festival kan je hier terugvinden.

Voor wie?

Kunstenpunt heeft een groep buitenlandse programmatoren uitgenodigd voor dit festival. Zij nemen deel aan een bezoekersprogramma. Op 26 april is er een netwerkontmoeting waar vrouwelijke makers uit Vlaanderen aan deel kunnen nemen.