ArtWork – Conversations about Care for Artists’ Careers

11-25 okt 2023
DebatHavenhuis, Antwerpen
Ga mee in debat over hoe bepaalde spelers het traject van kunststudent tot volwaardig kunstenaar beïnvloeden

Jonge Akademie

Jonge kunstenaars worden in het begin van hun traject geconfronteerd met verschillende spelers uit het kunstonderwijs en het werkveld die invloed hebben op hun verdere ontwikkeling en het carrièrepad dat ze zullen volgen. Deze gatekeepers kunnen sterk verschillen per kunstdiscipline, maar ze spelen altijd een grote rol in de vorming van de artistieke identiteit van de jonge kunstenaar enerzijds en een duurzame artistieke carrière anderzijds. In het kader van het stadsfestival voor traditie en vernieuwing Barokke Influencers, organiseren de Jonge Academie en het Antwerpse Havenhuis daarom een reeks debatten die de zorg voor onze nieuwe generaties kunstenaars bevraagt. Kunstenpunt gaat mee in debat op 11, 18 en 25 oktober.

Op woensdagmiddag vult de Jonge Akademie de installatie ‘Zoekstadion’ met mensen die in gesprek willen gaan over carrièrestarters in de specifieke artistieke velden waarin ze werken, als kunstenaar zelf of als facilitator. Bezoekers kunnen tussen de sprekers gaan zitten en luisteren of deelnemen.

Of ze kunnen door de installatie lopen terwijl ze naar de live discussies luisteren. Ondertussen zal een filmmaker de discussies vastleggen vanuit verschillende gezichtspunten in de installatie, een grafisch ontwerper zal de discussies visualiseren door middel van tekeningen op de muren van de installatie, een simultaan vertaalprogramma zal de discussies op het scherm transcriberen, en elke spreker zal een object meebrengen dat relevant wordt geacht voor het thema en dat zal worden toegevoegd aan de installatie. Op die manier zal de installatie na elke woensdag groeien.

Programma

Woensdag 11 oktober 2023

14:00-17:00 Mixed Media & Film

Host: Christina Stuhlberger

Co-host: Sander De Ridder

Sprekers: Eva Van Tongeren, Pascal Vandelanoitte, Bende Raes, Nikol Wellens, e.a.

Woensdag 18 oktober 2023

14:00-17:00 (in samenwerking met Articulate) Uitvoerende kunsten (spoken word, drama, dans en muziek)

Host: Kevin Trappeniers + Annelies Van Assche

Co-host: Kurt Bertels + Zoë Gyselinck

Sprekers: Tuur Marinus, Karen Joosten, Mokhallad Rasem, Nikol Wellens, e.a.

Woensdag 25 oktober 2023

14:00-17:00 (in samenwerking met Articulate) Beeldende kunsten en kunst in de openbare ruimte

Hosts: Nicolas Baeyens + Lodewijk Heylen

Co-host: Kevin Trappeniers

Sprekers: Sergio Servellon, Stella Lohaus, Laurence Petrone, Maarten Inghels, Bart Vanderbiesen, Vedran Kopljar, Nikol Wellens, e.a.

Taal

Het gesprek zal plaatsvinden in het Engels, met mogelijkheid om over te schakelen naar het Nederlands. Indien nodig, zorgt de moderator voor vertaling.

Organisatie

De Jonge Academie is een interdisciplinaire en interuniversitaire ontmoetingsplaats van jonge toponderzoekers en kunstenaars met een eigen kijk op wetenschap, maatschappij en kunstenbeleid.

Partners: Sergio Servellon, Baroque Influencers, and Articulate (AP School of Arts).

Meer informatie via deze website