Another Europe * More Europe. Rondetafelgesprek over meer culturele en artistieke samenwerking

27 feb 2017
Werksessie

Imaginary walls in Europe (c) New York Times, 1926

Neem deel aan een rondetafelgesprek over culturele en artistieke samenwerking binnen Europa, met een focus op Midden- en Oost-Europa (Balkan en Kaukasus).

Als maatschappelijk en cultureel project zit Europa in een diepe crisis. Natiestaten plooien terug op zichzelf. De maatschappelijke meerwaarde van internationale solidariteit en samenwerking staat meer dan ooit ter discussie. Zeker voor de kunsten is de crisis urgent.

Het Europese cultuurbeleid, dat de laatste jaren vooral een economisch project leek, biedt voorlopig geen wervend alternatief voor het snel oprukkende cultuurpopulisme. Ook de integratie van nieuwe leden binnen de Europese Unie met andere geschiedenissen en sociaaleconomische realiteiten loopt minder vlot dan verwacht.

Hoe kunnen kunstenaars en organisaties uit Vlaanderen en Brussel zich in deze turbulente tijden verhouden tot deze crisis van de Europese gedachte? Kunstenaars en organisaties uit Vlaanderen en Brussel werken doorgaans niet zo frequent samen met spelers uit de Balkan of landen die grenzen aan de Unie. Onze marktlogica drijft ons naar andere regio’s en continenten. Nochtans is het in het veranderende tijdsklimaat meer dan ooit aan de orde om de connectie op te zoeken met het Zuiden en het Oosten. Niet alleen om de turbulente sociale, culturele en politieke ontwikkelingen binnen de Europese ruimte beter te leren begrijpen, maar ook omdat in het zeer actieve maatschappelijk betrokken artistieke landschap in deze regio’s de laatste vijftien jaar interessante en vernieuwende antwoorden in ontwikkeling zijn op vragen waar kunstenaars en organisaties in Vlaanderen en Brussel steeds meer mee te kampen hebben.

Hoe kunnen we anders samenwerken binnen een veranderend Europa? Vanuit welk waardenkader vertrek je, vanuit welke visie op onderlinge solidariteit? Welke processen installeer je om elkaars context te begrijpen en open te staan voor kunstenaars en plekken die internationaal minder worden gespot? Welke financieringsmechanismen kunnen deze demarche ondersteunen? Hoe kan culturele diplomatie bruggen bouwen en in het teken staan van uitwisseling (en niet alleen van promotie of nation branding)?

Op 27 februari delen Marta Keil (East European Performing Arts Platform en Konfrontacje festival) en Nevenka Koprivšek (Bunker, Slovenië) eerstehandservaring over de actuele politieke ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa, in het bijzonder Polen, en de Balkanregio. Péter Inkei (The Budapest Observatory) zal vanuit de werking van het regionaal observatorium voor cultuur in het oosten van Midden-Europa enkele krachtlijnen rond recente ontwikkelingen toelichten. Daarnaast bieden Philip Dietachmair (European Culture Foundation) en Milica Ilic (ONDA) hun insteek op het thema. Beiden hebben veel ervaring met uitwisselingsprojecten die inzetten op in prospectie, capacity building, organisatieontwikkeling en intercultureel werken. Zij lichten Another Europe* toe, een publicatie die een overzicht geeft van vijftien jaar ECF-projecten in de buurlanden van de EU.

Dit rondetafelgesprek is bedoeld voor kunstenaars, organisaties en beleidsmakers met interesse in deze landen en regio’s.

Plaats & tijdstip

Maandag 27 februari 2017 van 14u tot 17u
Atelier Vlaams Bouwmeester
Ravensteingalerij 54-59
Brussel (metro: Centraal Station)

Programma

Rondetafelgesprekken met deelnemers en bijdragen van

  • Philipp Dietachmair, European Culture Foundation (Amsterdam), Programme Manager, Tandem Cultural Managers Exchange, Research & Development
  • Milica Ilic, Office national de diffusion artistique – ‎ONDA (Parijs), ‎International Adviser
  • Nevenka Koprivšek, founder and artistic director of Bunker (Ljubljana) and one of the founders of the Balkan Express Network
  • Marta Keil, performing arts curator Konfrontacje festival (Warschau)
  • Péter Inkei, The Budapest Observatory (Regional Observatory on Culture in East-Central Europe) (Budapest)

De voertaal is Engels.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze rondetafel kun je terecht bij Dirk De Wit. Deze rondetafel kadert binnen O&O-traject Reframing the International.

* European Cultural Foundation publiceerde het boek ‘Another Europe, 15 Years of Capacity Building with Cultural Initiatives in the EU Neighbourhood’ (2015), geredigeerd door Philipp Dietachmair en Milica Ilic.

Poster image: (c) Annabella Schwagten