Wim Waelput (KIOSK) op oriëntatiereis naar Cuba en VS

Kunstenpunt nodigt elk jaar een curator uit Vlaanderen en Brussel uit om deel te nemen aan een oriëntatiereis die door het Mondriaan Fonds wordt georganiseerd. De reis wordt georganiseerd voor professionele curatoren in de beeldende kunst, met als doelstellingen kennisdelen, netwerking, visieverbreding en interessante ontdekkingskansen bieden.

De reis wordt georganiseerd door het Mondriaan Fonds, in samenwerking met Kunstenpunt, de Danish Arts Agency en het Zwitserse Pro Helvetia. Dit jaar gaat Wim Waelput mee op de oriëntatiereis naar Cuba en de VS. Wim Waelput (°1979) is de oprichter en curator van KIOSK (Gent). KIOSK biedt een divers programma met als voornaamste focus solopresentaties. Bij KIOSK cureerde Wim Waelput onder meer tentoonstellingen met Leonor Antunes, Eric Baudelaire and Mathieu Kleyebe Abonnenc, Katinka Bock, Ulla von Brandenburg, Edith Dekyndt, Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Thea Djordjadze, Christian Falsnaes, Shilpa Gupta, Hamza Halloubi, Rana Hamadeh, Dorothy Iannone, Runa Islam, Vincent Meessen, Pratchaya Phinthong en Slavs and Tatars. Wim Waelput maakt ook deel uit van de groep experten die de minister advies bieden voor de kunstcollectie van Vlaamse Gemeenschap en zetelde daarnaast in diverse andere adviesraden en jury’s.