Vul de online enquête in rond mobiliteit in de creatieve sector

Om de steun aan de mobiliteit van kunstenaars en cultuurwerkers te verbeteren, heeft de Europese Commissie enkele organisaties de opdracht gegeven om een pilootprogramma uit te werken.

De piloot werd toegewezen aan het Goethe-Institut, Institut Français, Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts en Izolyatsia. Zij lanceren nu een online enquête die peilt naar mobiliteit in de artistieke en creatieve sector in Europa. De resultaten zullen hen helpen om meer zicht te krijgen op de behoeften die leven in de kunstwereld en mogelijke obstakels die ermee verbonden zijn. 

Vul de enquête in.

De uiteindelijke doelstelling van het pilootproject is om een ​​internationaal fonds op te richten dat beantwoordt aan de noden van artiesten en culturele professionals. 

Wat volgt?

In het kader van het pilootprogramma zal in april 2019 een oproep gelanceerd worden waarbij 500 kunstenaars en/of professionelen uit de culturele sector deel kunnen nemen aan een experimenteel programma dat verschillende vormen van verplaatsing voor verschillende professionele doeleinden test over een periode van zes maanden. 

Tussen april en september 2019 zullen kandidaten een aanvraag kunnen indienen om hun professionele verplaatsing naar een van de landen die deel uitmaken van het Creative Europe programma financieel te laten ondersteunen. Hou hiervoor de website en nieuwsbrieven van Kunstenpunt in de gaten.

Achtergrondinformatie

Mobiliteit is een essentieel onderdeel van de praktijk en carrière van kunstenaars en cultuurprofessionals. Internationaal werken biedt kansen, helpt partnerships en netwerken uitbouwen, brengt kunstprofessionals in contact met nieuwe publieken en stimuleert culturele diversiteit en dialoog. De mobiliteit van kunstenaars verbeteren, kan dan ook een positieve impact hebben op hun ontwikkelingsmogelijkheden en hun inkomsten.

De rol van de Europese Commissie bestaat erin mogelijke belemmeringen voor mobiliteit weg te nemen, mogelijkheden te creëren en ervoor te zorgen dat informatie en advies rond mobiliteit gemakkelijk te verkrijgen, uitgebreid en accuraat is. 

Creative Europe – het subsidieprogramma (2014-2020) van de Europese Commissie ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren – streeft met dit pilootprogramma naar het creëren van de best mogelijke omstandigheden om over grenzen heen te werken en de implementatie ervan in de toekomstige generaties mobiliteitsprogramma’s. Zo kunnen kunstenaars, cultuurprofessionals en culturele organisaties met hun werk zoveel mogelijk mensen in Europa en daarbuiten bereiken.