Vlaanderen en Hauts-de-France ondersteunen acht samenwerkingsprojecten

De Vlaamse minister van Cultuur en de Regionale Raad van Hauts-de-France hebben beslist om voor een totaalbedrag van 70.000 euro subsidies toe te kennen aan acht samenwerkingsprojecten tussen culturele partners uit Vlaanderen en de Noord-Franse regio Hauts-de-France. De projectsubsidies kaderen in de culturele samenwerkingsovereenkomst die de Vlaamse Gemeenschap en de Regio Hauts-de-France begin dit jaar hebben gesloten.

Voor deze eerste ronde evalueerde het samenwerkingsplatform tien ingediende dossiers waarvan acht projecten ondersteund worden met een subsidie van 10.000 of 5.000 euro. Het samenwerkingsplatform stelde een sterke wil tot samenwerking bij de culturele spelers uit beide regio’s vast.

Beide regio’s werken samen om de uitwisseling en mobiliteit van culturele spelers te bevorderen en opkomend talent over de landsgrenzen heen te ondersteunen. Daarnaast is het de bedoeling om de politieke samenwerking rond cultuur in de Europese programma’s te bevorderen. De acht goedgekeurde projecten spelen in op culturele en artistieke uitwisseling en ondersteuning van jong talent en lopen tussen september 2018 en augustus 2019.

Meer informatie

Bekijk het overzicht van de gesubsidieerde projecten op de website van het Departement Cultuur.