Vlaamse regering trekt inflatiecorrectie voor werkingssubsidies op tot 8% (van het loonaandeel)

Hoge inflatiecijfers en energieprijzen plaatsen de kunstensector voor stevige uitdagingen. De Vlaamse regering heeft daarom besloten om de inflatiecorrectie op het loonaandeel (van de werkingssubsidies die de Vlaamse Regering bij haar beslissing op 24 juni ll. al toekende) op te trekken van 4 % naar 8 %.

De bijkomende correctie zal pas door goedkeuring van het Begrotingsdecreet 2023 officieel kunnen worden bevestigd.

Het aangepaste subsidiebedrag dat voor jouw organisatie hierin werd opgenomen, mag je gebruiken bij de opmaak van je geactualiseerde beleidsplan en begroting die tegen 15 oktober via KIOSK moeten worden ingediend.

Download hier de lijst met de aangepaste subsidiebijdragen voor werkingssubsidies vanaf 2023

Impact inflatie en hoge energieprijzen

Ook met de bijkomende inspanning vanuit de Vlaamse Regering, hebben de stijgende inflatiecijfers en hoge energieprijzen nog een impact op de opmaak van de beleidsplannen van de kunstenorganisaties voor de volgende jaren. Bij het analyseren en beoordelen van de ingediende geactualiseerde beleidsplannen/begrotingen zal het departement rekening houden met de veranderende economische situatie en de impact ervan op de plannen van de organisaties. Ook het verminderd of vertraagd uitvoeren van sommige activiteiten/functies kan hiervan een gevolg zijn, dergelijke aanpassingen zullen dan ook vanuit deze veranderende context door het departement bekeken worden.