Vlaams muziekarchief verhuist naar de Muziekbibliotheek in Gent

(c) Blocks

Kunstenpunt zorgt voor nieuwe plekken voor twee van haar kunstarchieven
 
Wil je luisteren naar een Vlaamse zangeres uit de vorige eeuw die je niet meteen online kan terugvinden? Ben je op zoek naar een specifiek album dat werd uitgebracht in Vlaanderen in de jaren ‘80? Vanaf volgend jaar kan je terecht bij het Vlaams muziekarchief in de Muziekbibliotheek van het KASK & Conservatorium in Gent. Kunstenpunt verhuist deze zomer het volledige Vlaamse muziekarchief naar de Gentse binnenstad waar je de muziek uit het archief kan beluisteren.

Het Vlaamse muziekarchief 

Toen Kunstenpunt in 2015 ontstond uit een fusie van het Vlaams Theater Instituut, BAM en het Muziekcentrum Vlaanderen, kwam het Vlaams muziekarchief mee naar de nieuwe organisatie. Het archief was een samenvoeging van een aantal schenkingen en werd vanaf 2000 aangevuld met elke nieuwe muziekuitgave uit de Vlaamse muziekscene. We tellen vandaag meer dan 40.000 platen en CD’s. Het archief is quasi volledig en werd tot nu toe ondergebracht in een grote kelder in Brussel. Dat waren geen goede omstandigheden voor het archief. De muziek was er ook niet toegankelijk voor publiek. Kunstenpunt ging op zoek naar een partner om de collectie over te nemen en beschikbaar te maken voor een breed publiek.

Die partner vonden we in Gent bij het KASK & Conservatorium. Het KASK & Conservatorium zal de collectie bewaren in de Geraard de Duivelstraat in het centrum van Gent. Ze planten op de locatie een luisterpunt en ze voorzien mogelijkheden voor evenementen en expo’s met materiaal uit het archief. Kunstenpunt blijft voorlopig eigenaar van het archief.

“Ik ben zeer tevreden dat Kunstenpunt voor het Vlaams muziekarchief een toegankelijk en toekomstbestendig onderkomen heeft gevonden. Alle lof ook aan KASK & Conservatorium voor het bewaren en ontsluiten ervan, voor onderzoekers en toekomstige generaties kunstenaars en publiek.”

Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management

Nieuwe Vlaamse muziekuitgaven

Het Vlaams muziekarchief is niet afgesloten en kan verder blijven groeien. Samen met VI.BE en CEMPER zet Kunstenpunt zich in om het archief in de toekomst verder aan te vullen met nieuwe muziek. Neem contact op met Kunstenpunt als je hieraan wil bijdragen.

“Het Vlaams muziekarchief bevat de muziekgeschiedenis van Vlaanderen vanaf de jaren 1960 en zelfs nog vroeger. Door de handen ineen te slaan met KASK & Conservatorium garanderen we een duurzaam onderkomen voor de platen en kan een plan worden ontwikkeld om de muziek toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk liefhebbers.”

Ann Overbergh, directeur Kunstenpunt

Op zoek naar theaterteksten? Voortaan kan je ze ontlenen bij De Theaterbib

Kunstenpunt droeg ook zorg voor een groot archief van theaterteksten. Meer dan 7000 Nederlandstalige theaterteksten werden tot voor kort ondergebracht in het RITCS. Begin dit jaar heeft Kunstenpunt ze overgebracht naar de Theaterbib van Open Doek in Antwerpen. In die Theaterbib staan in totaal 23.000 teksten die je kan uitlenen of consulteren als professionele of als vrijetijdsbeoefenaar.