Verdeling projectsubsidies en beurzen derde ronde Kunstendecreet

Cultuurminister Sven Gatz heeft de projectsubsidies en beurzen voor de derde ronde van 2017 verdeeld. Voor deze laatste ronde werden er 296 aanvragen ingediend, waarvan 78 beurzen of projecten uiteindelijk ondersteund worden voor een totaal bedrag van € 1.917.972.

Het nieuwe Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar. Eerder werden er al subsidies toegekend aan 204 beurzen of projecten in de eerste ronde en de tweede ronde voor een totaal bedrag van € 6.152.900. Minister Gatz heeft beslist om in de laatste ronde van 2017 nog 78 beurzen of projecten te ondersteunen voor een bedrag van € 1.917.972. Net zoals voor de vorige rondes werden de aanvragen beoordeeld door de verschillende beoordelingscommissies en door de administratie alvorens de minister een definitieve beslissing heeft genomen.

Het gaat om

  • 19 kortlopende beurzen ten bedrage van € 159.346,44
  • 5 meerjarige beurzen ten bedrage van € 108.487,50
  • 19 projecten van kunstenaars ten bedrage van € 489.061,65
  • 35 projecten van organisaties ten bedrage van € 1.161.076,62

Drie aanvragen werden niet-ontvankelijk verklaard. Tijdens het beoordelingsproces werden zes aanvragen ingetrokken door de aanvragers ervan. Uiteindelijk werden dus 287 aanvragen voorgelegd. Slechts 27% van de aanvragen werd gehonoreerd.

In 2017 werd ruim € 8 miljoen uitgetrokken voor de ondersteuning van kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Dat is € 2,2 miljoen meer dan vorig jaar.

Bij zijn beslissing is minister Gatz uitgegaan van volgende principes:

  • Alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling ‘zeer goed’ ontvangen een subsidie. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies.
  • Alle projecten met de beoordeling ‘zeer goed’(artistiek) en ‘zeer goed’ (zakelijk) ontvangen een subsidie waarvan het bedrag gebaseerd is op het laagst geadviseerde bedrag.
  • Binnen de budgettaire context ziet de minister zich verplicht om het toe te kennen subsidiebedrag te verminderen met 13,21% t.o.v. het bedrag dat is voorgesteld in het advies.

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog worden geformaliseerd.