Update tussenkomst buitenlandse publieke presentatiemomenten

In 2016 bleek het bedrag gereserveerd voor de tussenkomst van buitenlandse publieke presentatiemomenten binnen het Kunstendecreet ontoereikend om het volledige jaar rond te komen. Het oorspronkelijke budget werd tijdens het jaar aangevuld met extra middelen, wat voor vertragingen zorgde bij de beslissingen. 

Minister Gatz wil dat in de toekomst vermijden door o.m. het budget te verhogen en te verdelen over verschillende rondes, de kosten te beperken en aanvragen te beoordelen met een ranking. Van dossiers die ingediend worden vanaf maart wordt bovendien verwacht dat in KIOSK een bevestiging van de buitenlandse organisaties wordt geüpload.

Meer informatie

kunstenenerfgoed.be