Corona update: noodfonds en maatregelen pandemie

Naar aanleiding van de coronacrisis richtte de Vlaamse Regering een noodfonds op voor de cultuur-, jeugd- en mediasector. Het noodfonds bevat verschillende steunmaatregelen die de financiële schade in de drie sectoren gedeeltelijk moet compenseren. Belangrijk is de deadline voor de cultuurcoronapremie.

Noodfonds Cultuur

Het noodfonds voorziet bijna 65 miljoen euro steun voor de cultuursector. De Vlaamse Regering keurde op 3 juli de volgende steunmaatregelen goed:

  • een bijkomende subsidie voor organisaties die meerjarige subsidies ontvangen;
  • een premie voor kwetsbare kernspelers uit de cultuursector: de cultuurcoronapremie;
  • een forfaitair bedrag voor een aantal koepelorganisaties met bijzondere opdracht.

Cultuurcoronapremie

Klik hier voor meest recente FAQ-lijst over de cultuurcoronapremie.

Op 4 augustus organiseerde het Departement Cultuur een webinar over financiële steun vanuit het noodfonds voor structureel gesubsidieerde organisaties. De opname van het webinar kan je bekijken via deze YouTube-link.

Meer informatie over de aanvraag en het sjabloon vind je in de handleidingen en de FAQ’s op de website van CJM:

Vragen? Lees de FAQ op de website van het Departement of stuur een e-mail naar:

Maatregelen pandemie

Op dit moment bepalen het basisprotocol (van 23/10) en alle lokale en regionale maatregelen wat wel/niet kan.

Voor publiekswerking en evenementen werd er een nieuwe financiële maatregel uitgewerkt. De Vlaamse overheid voorziet een terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren, dat werkkapitaal creëert om nieuwe evenementen voor te bereiden en op te zetten vanaf dit najaar.Men is nog volop bezig met de uitwerking ervan (o.a. aanmelding bij Europa), maar bekijk zeker al eens de info die nu al ter beschikking is op de website van VLAIO. Een eerste oproep én dus mogelijkheid tot indienen staat gepland in september, en dat voor events tot 31/12/2020. Een tweede oproep voor events die in 2021 plaatsvinden zal georganiseerd worden met een uiterste indiendatum begin november 2020.

! VLAIO heeft ook nog andere maatregelen, lees er meer over op hun ‘corona-pagina’.

Je leest: Corona update: noodfonds en maatregelen pandemie