Update: breed zomerplan met perspectief voor de cultuursector

Keynote Nduwanje Olave - Theaterfestival 2020

Dinsdagavond maakte het overlegcomité de nieuwe beslissingen bekend voor een breed zomerplan voor de hele cultuursector. Vanaf juni wordt het mogelijk om zowel binnen als buiten voorstellingen en evenementen te organiseren. De publieksaantallen voor theaters en concertzalen stijgen deze zomer om vanaf het najaar hopelijk weer terug naar het normale aantal te kunnen gaan. Ontdek hieronder een kort overzicht met de verschillende data en voorwaarden.

9 juni

voorwaarde: 80% van de risicopatiënten gevaccineerd + minder dan 500 bedden ingenomen op IC

  • Op 9 juni stijgt het publieksmaximum voor buitenevenementen van 50 naar 400.
  • Ook evenementen binnen zijn terug mogelijk en dat voor een maximum van 200 personen. Mondmaskers zijn zowel buiten als binnen verplicht.

In deze fase wordt het ook mogelijk om een wekelijkse terugkomdag te organiseren voor telewerkers en dit voor een maximum van 20% aanwezigen.

1 juli

voorwaarde: 60% van de volwassen bevolking gevaccineerd + minder dan 500 bedden ingenomen op IC

  • Op 1 juli stijgen de maxima voor evenementen naar 2000 (binnen) en 2500 (buiten) en is telewerk niet meer verplicht maar enkel sterk aangeraden.

30 juli

  • Op 30 juli breekt een nieuwe fase in de heropstart aan en stijgen de publieksmaxima naar 3000 (binnen) en 5000 (buiten).

13 augustus

  • zomerfestivals mogen nu meer dan de toegestane maxima ontvangen op basis van een reeds gekregen eerste prik en sneltesten aan de ingang.

1 september

  • Op 1 september kijken we dan naar een maximale terugkeer naar de vrijheid, zonder verdere details.

Stappenplan Crisiscel Cultuur*

“De Crisiscel Cultuur is blij te vernemen dat 90% van zijn stappenplan werd overgenomen door de Vlaamse en de federale Regering. Na het harde werk achter de schermen met tal van federaties binnen de brede cultuursector én met de evenementensector, trouwsector, sport en beurzen… is dit eindelijk een resultaat met duidelijk perspectief.” 

Meer informatie

* De Crisiscel Cultuur is een coalitie van belangenbehartigers, kunstenaars en cultuurwerkers, organisaties en instellingen uit de Vlaamse gesubsidieerde en vrije cultuur- en evenementensector. De Crisiscel Cultuur is een deeltjesversneller die met de verenigde krachten van verschillende actoren de brede cultuursector door de Coronacrisis wil loodsen. Initiatiefnemers zijn Artiestencoalitie, Event Confederation, cult! netwerk cultuurhuizen, De Federatie, Lokale kunstoverlegplatformen (LOKO’s in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Kortrijk, Leuven, Limburg, Mechelen, Meetjesland, Oostende, Waasland, …), Live Sector Overleg, Overleg Kunstenorganisaties (oKo) in samenwerking met spelers uit de vrije niet-gesubsidieerde cultuur- en evenementensector.

Je leest: Update: breed zomerplan met perspectief voor de cultuursector