Uitbreiding tax shelter naar podiumkunsten

Op vraag van de gemeenschapsministers van cultuur, besliste de federale regering een tax shelter voor podiumkunsten mogelijk te maken. Het betreft een fiscale stimulans voor vennootschappen die investeren in een erkend Europees podiumwerk.

Het systeem zal nauw aansluiten bij de bestaande tax shelterregeling voor de audiovisuele sector. Dankzij de uitbreiding naar de podiumkunsten zullen de Belgische productiehuizen een aanvullende financieringsbron kunnen aanboren voor de creatie en productie van podiumwerken.

Het wetsontwerp wordt weldra voorgelegd aan het federale parlement. Mogelijk zal de finale tekst nog wijzigen. Verwacht wordt dat dossiers begin 2017 ingediend kunnen worden.

Meer informatie

cjsm.be