Tweede (en laatste) ronde beurzen en projectsubsidies 2019 bekendgemaakt

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist over de aanvragen voor de tweede ronde van projectsubsidies en beurzen in het kader van het Kunstendecreet voor 2019.

Voor deze tweede ronde werden 520 ontvankelijke aanvragen ingediend. Daarvan worden 90 aanvragen ondersteund voor een totaalbedrag van 3.331.301,65 euro, waarvan:

  • 22 kortlopende beurzen: 200.000 euro
  • 7 meerjarige beurzen: 155.000 euro
  • 19 projecten van individuele kunstenaars: 517.504,18
  • 42 projecten van organisaties: 2.458.797,47 euro

Hoe verliep de beslissing?

  • Uit elke projectencommissie werden de drie hoogst gerangschikte projecten meegenomen, voor zover er drie dossiers waren die ‘zeer goed’ werden bevonden. Deze ontvangen in totaal 2.544.143,37 euro (49 dossiers).
  • uit elke beurzencommissie (kortlopend en meerjarig) werden de drie hoogste gerangschikte meegenomen, voor zover er drie dossiers waren die ‘zeer goed’ werden bevonden. Deze zijn samen goed voor 355.000,00 euro (29 dossiers).
  • Alle projecten voor individuele kunstenaars en organisaties met een advies ‘zeer goed’ die op uitzonderlijke wijze tegemoetkomen aan een of meer aandachtspunten van de visienota krijgen subsidies. Deze zijn samen goed voor 432.158,28 euro (12 dossiers).

Druk op de projectenpot

Concreet betekent dit dat slechts 17% van de 520 aanvragen subsidies ontvangt. Heel wat dossiers die als ‘zeer goed’ beoordeeld werden, krijgen geen toelage. Vorig jaar schreven we al in onze studie ‘De projectenparadox’ (verschenen in het Cijferboek) over de druk op de projectenpot. Die is niet alleen “nefast voor de vernieuwing van het kunstenveld, maar ook voor heel wat kunstenaars voor wie projectmatig werken geen tijdelijk verhaal is.”

Die druk is nog altijd reëel: als we de rondes projectsubsidies en beurzen van 2019 samennemen werd 26% van alle aanvragen goedgekeurd. Dat is hetzelfde percentage als in 2016 en het laagste sinds het in voege treden van het Kunstendecreet in 2006.

Volgende indiendatum

Vanaf 2019 is het aantal rondes binnen het Kunstendecreet herleid naar twee, en dit voor kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties.

De eerstvolgende indiendatum is 15 september 2019 voor beurzen en projecten die starten in de eerste jaarhelft 2020. De beslissing daarvan wordt bekendgemaakt op 15 januari 2020.