Stuurgroep TRACKS

TRACKS is het resultaat van het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ (juli 2013 – juni 2014). Het wil binnen de kunstensector de zorg voor het eigen archief en collectie(s) stimuleren.

Via de online TRACKS-toolbox worden hiervoor handige tools aangereikt. Daarnaast sensibiliseert het project de kunstensector rond de aspecten duurzaamheid en preservering in creatie, ontsluiting en presentatie. De uitvoering van het project is in handen van PACKED vzw, expertisecentrum digitaal erfgoed.

‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ heeft vier actiepunten:

  • terreinverkenning en overleg;
  • creatie van een toolbox voor archieven en collecties in de kunstensector;
  • opstellen van een roadmap voor sensibilisering en dienstverlening;
  • dissemineren van projectresultaten en sensibiliseren omtrent duurzaamheid.

Vanaf het najaar van 2013 werd het project uitgebreid met een samenwerkingsovereenkomst met het agentschap Kunsten en Erfgoed.

Partners

TRACKS is startte als een online toolbox van PACKED vzw, gerealiseerd in samenwerking met Het Firmament en met medewerking van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Archiefbank Vlaanderen, Kunstenpunt, CVAa, FARO, Forum voor Amateurkunsten en Resonant. Ook de culturele archieven in Vlaanderen en Brussel en de musea voor hedendaagse kunst droegen bij aan de realisatie van de toolbox. De huidige partners zijn VIAA/PACKED, Letterenhuis, CEMPER, Kunstenpunt, CVAa, Archiefbank Vlaanderen, FARO, M HKA/CKV, AMVB en het Departement Cultuur, Jeugd & Media.

Een in omvang beperkte stuurgroep werd samengesteld om PACKED vzw bij de uitvoering van dit project te begeleiden. De stuurgroep fungeert als klankbord voor het opvolgen, bijsturen en bewaken van alle acties die binnen dit project werden ondernomen. Een kleinere werkgroep, waarin ook alle kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd, werd opgericht om zich te buigen over de inhoudelijke aspecten van het project. De inhoud van de richtlijnen en of ze behoren tot de basiszorg, werd bepaald door deze werkgroep.

Het project kwam tot stand met steun van de Vlaamse overheid.

Lees hier meer over TRACKS