Update subsidies kunstendecreet: projectkosten & Covid-19

Op 15 september 2020 kunnen subsidieaanvragen ingediend worden voor projecten en beurzen die in de eerste jaarhelft van 2021 van start gaan.

Projectkosten

Bij het indienen van subsidieaanvragen is er een belangrijke wijziging mbt de voorbereidende projectkosten die al dan niet mogen worden opgenomen in de begroting. Er mogen enkel kosten opgenomen worden vanaf de begindatum van het project (dus in dit geval ten vroegste kosten vanaf 1 januari 2021).

De informatie in KIOSK zal zo snel mogelijk worden aangepast, en het departement neemt deze wijziging ook op in haar nieuwsbrief.

Covid-19

Corona update: omdat er momenteel geen garantie is dat kunstprojecten in 2021 in een coronavrije context kunnen georganiseerd worden, vraagt men om bij de opmaak van subsidiedossiers zoveel als mogelijk rekening te houden met Covid-19.

Meer informatie kan je op de website van de administratie hier terugvinden.

Je leest: Update subsidies kunstendecreet: projectkosten & Covid-19