StageTube. Of hoe omgaan met audiovisueel archiefmateriaal?

Kunstenpunt, Cemper en meemoo werken samen aan een pilootproject om het audiovisuele archief van de podiumkunstensector, dat door meemoo gedigitaliseerd werd, op een aantrekkelijke manier te ontsluiten. Dat is een complexe opgave omdat het over zoveel materiaal gaat, vaak ook nog eens auteursrechtelijk beschermd, dat je het niet als een grote grabbelton ter beschikking kan stellen. Er is nood aan reliëf. Cemper en Kunstenpunt kijken daarom hoe “digital storytelling” kan helpen om audiovisueel materiaal over podiumtechniek te ontsluiten.

Het vele digitale audiovisuele archiefmateriaal van podiumkunstenorganisaties op de harde schijven van meemoo vraagt om ontsluiting, maar ook voor contextualisering. Dat wil zeggen dat een videofragment an sich eigenlijk weinig meerwaarde biedt, behalve als het gekaderd wordt. Je kan het misschien wat vergelijken met de brochure bij een theaterstuk.

Ondertussen is de hoeveelheid archiefmateriaal al bijzonder groot. Met welke insteek duik je in dat materiaal? Samen met CEMPER en meemoo besloten we om te kijken of de aanpak van digital storytelling vruchtbaar kan zijn. We hanteren daarbij de aanpak dat een inhoudelijk expert, samen met een geroutineerde redacteur, in het materiaal duikt, en op zoek gaat naar archiefmateriaal dat het verhaal van de expert kan ondersteunen. Dit is een experiment, en heel wat zaken zijn nog onduidelijk:

  • hoeveel kost zo een digital storytelling aanpak als je zowel expert als redacteur correct wil verlonen?
  • op welke manier kan je de rechten van de makers van het archiefmateriaal respecteren, niet alleen door de juiste clearing van rechten, maar ook door hun werk in de best mogelijke omstandigheden te presenteren?
  • welke thema’s voor verhalen geeft je voorrang, en dek je daarmee het beschikbare archiefmateriaal voldoende af?

De pilot over podiumtechnisch erfgoed wordt momenteel ontwikkeld. Resultaten en evaluatie zijn te verwachten tegen het najaar.