Speel op de Belgian Jazz Meeting 2019

BRZZVLL op de Belgian Jazz Meeting 2017. Foto: (c) (c) Massimo Mucchini

De Belgian Jazz Meeting is een internationaal ontmoetingsmoment voor de professionele jazzsector om de Belgische jazz in het buitenland te promoten. Muzikanten kunnen zich via deze oproep inschrijven om een showcaseoptreden te spelen voor internationale programmatoren en pers.

Voor wie

Deze oproep is gericht op Belgische professionele jazzgroepen of muzikanten met een jazzproject dat een plek verdient op internationale podia. 

Deelname en selectie

Het showcaseprogramma wordt samengesteld door een klein comité van jazzprogrammatoren met een grondige kennis van de nationale en internationale jazzsector. 

Wie een groep wil voordragen of een projectvoorstel wil indienen bekijkt best eerst of:

  • de muzikanten beschikbaar zijn tijdens het weekend van 5-6 april 2019
  • de muzikanten bereid zijn om een showcaseconcert (40 minuten) te spelen tegen een forfaitaire onkostenvergoeding van € 150 per muzikant.

Deze call wordt ook aan Franstalige kant verspreid. Muzikanten/projecten die aan zowel Vlaamse als Waalse kant in aanmerking komen, worden verzocht te kiezen voor een van beide. Bij een dubbele notering wordt er sowieso een aanmelding geschrapt; je maakt dus niet meer kans door aan beide kanten in te schrijven. De organisatie heeft ook het recht om een groep door te verwijzen naar de inschrijvingen van het andere landsdeel als ze het gevoel heeft dat de groep daar meer thuis hoort.

Plaats & tijd

Handelsbeurs Concertzaal, Kouter 29, Gent
5-6 april 2019

Inschrijvingen

Schrijf je voor vrijdag 8 juni in via dit formulier.

Organisatie

De Belgian Jazz Meeting is een initiatief van Kunstenpunt, JazzLab Series, Handelsbeurs, KAAP, Museact (Les Lundis d’Hortense, Gaume Jazz Festival, Igloo/Sowarex, Jazz Station, Ecoutez-voir,…) en Wallonie-Bruxelles Musiques, met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap, Stad Gent, de Fédération Wallonie-Bruxelles, Sabam & Wallonie-Bruxelles International.

Meer informatie

belgianjazzmeeting.be