Samenwerkingsakkoord over tax shelter voor podium

De federale overheid en de drie gemeenschappen keurden een samenwerkingsakkoord goed over de tax-shelter-maatregel voor de podiumkunsten.

Het akkoord beschrijft de bevoegdheden die de verschillende instanties op zich nemen wat de tax shelter voor audiovisueel podiumwerk betreft. Een belangrijk onderdeel van het akkoord gaat over de onderlinge uitwisseling van gegevens en informatie om het gegevensbeheer te verbeteren, betere analyse van de dossiers mogelijk te maken en de bevoegdheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

De tax shelter is een fiscale maatregel die investeringen in de Belgische audiovisuele sector wil stimuleren via een belastingvrijstelling. De tax shelter die sinds 2003 bestaat voor de audiovisuele sector, werd in 2016 uitgebreid naar de podiumkunsten.

Meer informatie

Beslissing van de Ministerraad op 14 september

Lees meer over de tax shelter in onze gids voor organisaties