Reframing the International: programma van de reflectiedag rond internationaal werken bekend

(c) Annabella Schwagten

Op 6 december 2016 doet Kunstenpunt tijdens December Dance in het Concertgebouw Brugge de eerste zet in haar onderzoeks- en ontwikkelingstraject rond internationaal werken in de kunsten onder de benaming van Reframing the International. Kunstenaars, programmatoren, curatoren, organisatoren en andere spelers werden via een open call uitgenodigd om ideeën, besognes en toekomstwensen voor te stellen.

Internationaal werken is een terugkerend aandachtspunt in beleidsteksten en subsidiedossiers over de kunsten. Maar wat is de wérkelijke waarde en betekenis van internationaal werken, in tijden van terugtrekkende overheden, slinkende coproductiebijdragen, city marketing, Brexit, vluchtelingencrisis, de muur van Trump, brain drain, global warming, outsourcing, off-shoring en tax shelters?

Gaat het werkelijk nog over export en promotie, nation branding, financiële transacties, prijzen en prestigieuze presentaties? Of zijn er betekenisvollere vormen van transnationale uitwisseling? En hoe zal internationaal werken er morgen uitzien?

Tijdens een reflectiedag in Brugge willen we pittige ervaringen, pijnpunten, sluimerende transformatiemodellen en ruwe toekomstideeën samenbrengen. De aanleiding daartoe is de nadruk die op internationaal werken wordt gelegd in beleidsteksten en subsidiedossiers. Kunstenpunt biedt op 6 december een platform om ideeën rond internationaal werken te delen.

Eerder werden kunstenaars en organisaties opgeroepen om een interessante frustratie, een eyeopener, een onweerstaanbaar voorstel of een wild idee voor te stellen. Deze ‘Open Space’ van ideeën wordt aangevuld met keynotes van onderzoekers, kunstenaars en organisaties.

Locatie en tijdstip

Concertgebouw Brugge
6 december 2016
10u30 tot 17u00

Programma

Ontdek het programma.

Over het onderzoekstraject

Het traject Reframing the International zal bestaan uit verschillende fasen. In de loop van het seizoen 2016-2017 verschijnen deelanalyses in een onlinedossier, in de herfst van 2017 wordt het traject afgerond met een internationale conferentie en een publicatie.