Projectoproep Cultureel Akkoord 2018

De Vlaamse Gemeenschap en la Communauté française doen een oproep aan organisaties uit de beide Gemeenschappen tot het indienen van voorstellen in het kader van hun Projectoproep Cultureel Akkoord. Het doel van dat project is samenwerking en uitwisseling tussen de beide Gemeenschappen te stimuleren.

Culturele actoren uit beide Gemeenschappen kunnen samen een projectvoorstel indienen. Elk project moet minstens één partner uit elke Gemeenschap tellen. Het kan gaan om nieuwe samenwerkingen of bestaande samenwerkingen. Bij bestaande samenwerkingen biedt het ingediende project wel een meerwaarde aan de huidige samenwerking. Bij voorkeur vatten de projecten het oorspronkelijk karakter en de verscheidenheid van de artistieke en culturele creatie in beide Gemeenschappen samen.

Elk goedgekeurd project wordt voor een zelfde bedrag vanuit de beide Gemeenschappen ondersteund. Er zijn twee types forfaits:

  • basisforfait: 2 x € 2.500
  • verhoogd forfait: 2 x € 5.000

Aanvraagdossiers kunnen tussen 15 september en 15 oktober 2017 worden ingediend aan de hand van dit formulier. Lees vooraf het reglement.

Meer informatie

cultuurculture.be