Overgangsregeling voor indienen van projecten en beurzen Kunstendecreet

Als gevolg van de wijzigingen aan het Kunstendecreet verschuiven de indiendata voor projecten en beurzen. Vanaf 2019 zijn er nog twee indiendata per jaar in plaats van drie. Maar voor begin 2019 werd in overleg met oKo en NICC een overgangsregeling uitgewerkt. Vraag je als individuele kunstenaar subsidies onder de 15.000 euro aan? Dan kan je toch nog indienen op 15/01/2019.

Overgangsmaatregel: indiendatum 15/1/2019

Individuele kunstenaars kunnen volgens de oude procedure een beurs of projectsubsidie aanvragen tot een maximaal bedrag van 15.000 euro voor initiatieven die starten tussen 1 mei en 30 juni 2019. Het is mogelijk om als individuele kunstenaar een aanvraag in te dienen en daarin een organisatie aan te duiden waaraan de subsidie wordt uitbetaald.

Indiendata voor organisaties en aanvragen boven 15.000 euro

Voor organisaties en kunstenaars die plannen om subsidieaanvragen voor beurzen en projecten in te dienen boven 15.000 euro gelden deze data:

  • 15/03 voor projecten en beurzen die starten in de tweede jaarhelft van 2019
  • 15/09 voor projecten en beurzen die starten in de eerste jaarhelft van 2020

Aanvraag indienen? Bereid je voor met onze gids

Bij Advies & Oriëntatie vind je alle informatie terug over subsidies via het Kunstendecreet. Bekijk deze pagina’s zeker bij de voorbereiding van je aanvraag. Ook wie al ervaring heeft gehad met het aanvragen van subsidies neemt best de tijd om de wijzigingen goed te bestuderen.