Oproep aan onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers voor SARC

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

Vertegenwoordigers en onafhankelijke deskundigen worden telkens voor een periode van vier jaar benoemd als lid van de raad. De vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld worden geselecteerd op voordracht van de representatieve belangenorganisaties in hun sector. Deze organisaties worden door de bevoegde minister aangeschreven met deze opdracht. De onafhankelijke deskundige leden worden gezocht via een open oproep. De kandidaturen moeten uiterlijk op 12 juni 2016 worden ingediend.