Corona update: Nieuwe Vlaamse cultuurcoronapremie van maximaal 1500 euro

Naar aanleiding van de coronacrisis richtte de Vlaamse Regering een noodfonds op voor de cultuur-, jeugd- en mediasector. Het noodfonds bevat verschillende steunmaatregelen die de financiële schade gedeeltelijk moet compenseren. Voor de cultuursector reserveert het fonds bijna 65 miljoen euro.

De Vlaamse Regering keurde op 3 juli de volgende steunmaatregelen goed:

  • een bijkomende subsidie voor organisaties die meerjarige subsidies ontvangen. 
  • extra middelen voor koepelorganisaties met een bijzondere opdracht, zoals het Vlaams Audiovisueel Fonds, Literatuur Vlaanderen, Hefboom en Cultuurloket.
  • een forfaitaire premie voor kwetsbare kernspelers uit de cultuursector: de cultuurcoronapremie;

De Vlaamse Regering voorziet met de cultuurcoronapremie een premie voor de kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem: een subsidie van maximaal 1.500 euro. De premie zal worden toegekend aan die spelers die schade hebben geleden door de coronacrisis, maar die momenteel niet kunnen genieten van de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen. 

Wie komt er in aanmerking voor deze premie? Natuurlijke personen (loontrekkenden of éénmanszaken) die professioneel actief zijn in de Vlaamse cultuursector en voldoen aan de voorwaarden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media bouwt hiervoor een online aanvraagtool.

Alle informatie over de nieuwe premie kan je hier terugvinden. Vanaf 17 juli kan je een aanvraag voor deze premie indienen. De deadline is 31 augustus 2020 om 15 uur.