Nieuwe Vlaamse projectoproep voor Kunst in de publieke ruimte

Vandaag kondigde minister Jambon aan dat hij een nieuwe projectoproep voor Kunst in de publieke ruimte zal lanceren. In het relanceplan Vlaamse Veerkracht geeft de minister ook ruimte voor een projectoproep voor kunst in de publieke ruimte. In 2021 en 2022 zal er minstens 1 projectoproep per jaar georganiseerd worden.

Met dit stimuleringsinitiatief voor Kunst in de publieke ruimte wil de minister van Cultuur een hefboom creëren voor de realisatie van kunstwerken verspreid over heel Vlaanderen. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan onze cultuursteden maar ook aan de beleving van kunst in andere locaties. Met dit initiatief wil de minister burgers op een laagdrempelige manier in contact brengen met bijzondere kunstwerken en kan het tegelijkertijd ook een stimulans zijn voor de artistieke sector in Vlaanderen.

De eerste oproep wordt nog voor de zomer gelanceerd. De lancerings- en indieningsdata van de oproepen kunnen worden geraadpleegd via de website van CJM.