Nieuwe beurzen voor leertrajecten rond vakmanschap

Minister Gatz heeft een nieuw reglement gelanceerd om beurzen toe te kennen voor het doorgeven van vakmanschap.

Vakmanschap wordt daarbij gezien als een vorm van immaterieel cultureel erfgoed dat in de hoofden en handen van mensen zit: kennis en vaardigheden met wortels in traditie. Het kan gaan om ambachten, maar bijvoorbeeld ook om bepaalde podiumkunsten. Het doorgeven van dit soort vakmanschap, vaak een intensief en tijdrovend proces, is een voorwaarde om het levend te houden. Daarom wil minister Gatz de nodige ondersteuning geven aan vakmensen die iemand een aantal maanden in de leer nemen en hem of haar de knepen van het vak leren.    

Een beurs kan worden aangevraagd door partners die in een meester-leerling-traject vakmanschap willen doorgeven. Meester en leerling(en) vragen de beurs samen aan, voor maximaal twee jaar. Per maand kunnen de partners samen 2.000 euro krijgen als ondersteuning voor het leertraject, met een maximaal bedrag van 48.000 euro per traject. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 15 september 2018 worden ingediend. Het leertraject start ten vroegste op 1 januari en uiterlijk op 1 juli 2019.

Dit experimentele reglement vertrekt vanuit het immaterieel cultureel erfgoed, maar wil veel verbanden leggen met andere sectoren en cultuurmateries. Vanuit erfgoedpraktijken kan worden gezocht naar hedendaagse (artistieke) invullingen. Het reglement gaat ook breder dan cultuur alleen. Het raakt ook aan economie en werk, aan vorming en opleiding, en aan jeugd, en is op die manier ook beleidsoverschrijdend relevant.

Meer informatie

kunstenenerfgoed.be