Nieuw sociaal akkoord verdrievoudigt eindejaarspremie kunstensector

Minister van Cultuur Sven Gatz en de betrokken sociale partners ondertekenden een nieuw sociaal akkoord voor de kunstensector. Een van de meest opvallende elementen is de verhoging van de eindejaarspremie tegen 2020.

Het akkoord, dat afgesloten wordt voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020, bevat zowel maatregelen die inwerken op de koopkracht van de werknemers in deze sector als op de kwaliteit van het werk. 

Ecocheques vervangen door hogere eindejaarspremie

Vanaf 2019 wordt afgestapt van de ecocheques en zal het beschikbare budget benut worden om de betrokken werknemers een hogere eindejaarspremie toe te kennen. In 2020 zal die eindejaarspremie gestegen zijn van 25% naar 70 tot 75% van een bruto maandwedde.

Meer kwaliteit

Voor maatregelen die de arbeidskwaliteit in de kunstensector verbeteren, wordt jaarlijks 520.000 euro uitgetrokken. Dit kwaliteitsbeleid betreft onder meer:

  • De invoering van een professioneel loopbaanbeleid met duidelijke afspraken voor het aantrekken van stagiairs, meer reguliere arbeid en de begeleiding van starters;
  • De uitwerking van actieplannen rond thema‚Äôs als werkbeleving, grensoverschrijdend gedrag en werkbaar werk;
  • Een verbetering van de positie en de verloning van de kunstenaar en de losse medewerkers, met bijzondere aandacht voor de flexwerkers en een betere adviesverlening aan organisaties en personeel.
  • De kwaliteitsmaatregelen zullen nog verder concreet worden uitgewerkt door de sociale partners.

Meer informatie

svengatz.prezly.com