Nieuw reglement FoCI 2017-2021: investeringssubsidies voor culturele infrastructuur

Op 31 maart 2017 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het vernieuwd besluit met betrekking tot het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang.

Na de positieve adviezen van de Vlaamse Jeugdraad en de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) is het nog wachten op het advies van de Raad van State.

De subsidies voor grote culturele infrastructuur blijven behouden. Sven Gatz, minister van Cultuur, Jeugd, media en Brussel, selecteerde evenwel drie sectorale prioriteiten voor de beleidsperiode 2017-2021. De belangrijkste daarvan is het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur met bovenlokaal belang. Deze is ook volledig nieuw binnen het reglement-Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI).

In het kader van de Klimaattop van de Vlaamse Regering werd beslist dat FoCI daar extra middelen voor krijgt. Aangezien het een vrij complexe materie is, organiseert het Fonds daar een informatievoormiddag over. Die vindt plaats op 26 juni 2017 vanaf halftien ‘s ochtends in de zaal-Leo Baekeland van het VAC in Gent.

Meer informatie

Stuur voor 24 juni 2017 een mail naar Ria Van Herck.