Minister van Cultuur Sven Gatz maakt werk van ombudsfunctie voor cultuur en media

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft de opdracht voor de ombudsfunctie voor de cultuur- en audiovisuele sector toegewezen aan de Genderkamer en steunt kunstenaarsbeweging Engagement met een driejaarlijkse projectsubsidie van 60.000 euro per jaar.

De Genderkamer is het orgaan binnen de Vlaamse Ombudsdienst dat bevoegd is voor gendergerelateerde klachten. Door de ombudsfunctie onder te brengen bij de Genderkamer is een nauwe samenwerking met de cultuur- en mediasector mogelijk.

Actieplan

De ombudsman was één van de acties uit het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag (gog) in de cultuur- en audiovisuele sector. De ombudsfunctie maakt nauwe samenwerking met bijvoorbeeld het bottom-up initiatief Engagement of sectororganisaties mogelijk waarbij kennis en expertise in een wisselwerking gedeeld kunnen worden. Tevens kan vanuit de Genderkamer flexibel ingespeeld worden op sectorale uitdagingen en kan de nodige sectorspecifieke expertise ontwikkeld worden die het meldpunt 1712 en de brede sector ten goede komt.

Steun voor Engagement

Daarnaast heeft Gatz ook beslist om Engagement te ondersteunen met een driejaarlijkse projectsubsidie van 60.000 euro per jaar. Engagement, een van de projecten die Kunstenpunt in het do it together-traject, is een kunstenaarsbeweging die seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksisme en machtsmisbruik in de kunstwereld aankaart. De organisatie biedt op een laagdrempelige manier steun en advies bij psychosociale problemen die een gevolg zijn van grensoverschrijdend gedrag of discriminatie in de kunstwereld.

Momenteel bereikt Engagement meer dan duizend kunstenaars uit disciplines als dans, theater, muziek, film en audiovisuele kunsten.