Minister Gatz kent 1,87 miljoen euro toe aan culturele projecten met bovenlokale uitstraling

Op 1 april 2018 werd de tweede ronde van het transitiereglement afgerond. 230 organisaties dienden een aanvraag in voor de subsidiëring van een cultureel project met een bovenlokale uitstraling. Dit is een stijging van 11% in vergelijking met de eerste ronde, die afgelopen najaar plaats vond.

Het transitiereglement is één van de overgangsmaatregelen die minister van Cultuur Sven Gatz heeft genomen in het kader van de afslanking van de provincies, die niet langer bevoegd zijn voor o.a. cultuur. De verderzetting van de structurele provinciale subsidies voor de initiatieven die de provincies hebben overgedragen, werd al eerder geregeld. Het is de bedoeling dat in 2020 een nieuw decreet over het bovenlokaal cultuurbeleid de subsidiëring zal regelen.

Alle 230 dossiers werden door de administratie ontvankelijk verklaard en beoordeeld. De minister heeft alle positief geadviseerde aanvragen gehonoreerd. De aanvragers vormden een bonte mix van kleine verenigingen, professionele kunstenhuizen en lokale besturen, verspreid over heel Vlaanderen en alle sectoren. 29% van de aanvragen komt uit de kunstensector. De gevraagde subsidiebedragen liepen van € 800 tot € 25.000.

Uiteindelijk werden 145 dossiers positief beoordeeld door de minister, voor een totaalbedrag van € 1.874.012,08. Van alle goedgekeurde aanvragen waren er 35 uit Antwerpen (24%), 4 uit Brussel (3%), 17 uit Limburg (12%), 43 uit Oost-Vlaanderen (30%), 22 uit Vlaams-Brabant (15%) en 24 uit West-Vlaanderen (17%). 14% van de aanvragen situeerden zich in de amateurkunsten, 4% in circus, 23% in lokaal cultuurbeleid, 33% in kunsten, 14% in sociaal-cultureel werk en 12% in cultureel erfgoed.

De volgende indiendata voor projecten binnen het het transitiereglement zijn 1 oktober 2018 (voor projecten die aanvangen op 1 januari 2019) en 1 april 2019 (voor projecten die aanvangen op 1 juli 2019).

Meer informatie

Bekijk het overzicht van toegekende subsidies. 
svengatz.be