Minister Gatz kent 1,79 miljoen euro toe aan culturele projecten met bovenlokale uitstraling

Op 1 oktober 2018 werd de derde ronde van het Transitiereglement afgerond. 194 organisaties vroegen subsidies aan voor een cultureel project met een bovenlokale uitstraling. Uiteindelijk werden 128 dossiers positief beoordeeld door de minister, voor een totaalbedrag van € 1.785.269,64.

De aanvragers vormden een brede mix van kleine verenigingen, professionele kunstenhuizen en lokale besturen, verspreid over heel Vlaanderen en alle sectoren.

De geografische spreiding van de goedgekeurde aanvragen ziet er zo uit:

 • 30 uit Antwerpen (23%)
 • 3 uit Brussel (2%)
 • 22 uit Limburg (17%)
 • 46 uit Oost-Vlaanderen (36%)
 • 15 uit Vlaams-Brabant (12%)
 • 12 uit West-Vlaanderen (10%)

De verdeling over de verschillende domeinen loopt als volgt:

 • 14% van de aanvragen situeerden zich in de amateurkunsten
 • 5% in circuswereld
 • 18% in het lokaal cultuurbeleid
 • 37% in de kunsten
 • 14% in het sociaal-cultureel werk
 • 12% in het cultureel erfgoed

Transitiereglement naar nieuw bovenlokaal decreet

Het Transitiereglement is één van de overgangsmaatregelen die minister van Cultuur Sven Gatz heeft genomen in het kader van de afslanking van de provincies, die niet langer bevoegd zijn voor o.a. cultuur. Het is de bedoeling dat in 2020 een nieuw decreet over het bovenlokaal cultuurbeleid de subsidiëring zal regelen.

De vierde (en laatste) indienronde binnen het Transitiereglement heeft als deadline voor het insturen van aanvraagdossiers 1 april 2019. Deze vierde ronde focust op projecten te realiseren tussen 1 juli 2019  en 30 juni 2020.