Meer dan 6 miljoen voor culturele infrastructuur

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft de dossiers voor 54 culturele infrastructuurprojecten in Vlaanderen en Brussel goedgekeurd. Er zal meer dan 6 miljoen euro geïnvesteerd worden in bibliotheken, culturele centra, jeugdverblijfcentra, jeugdhuizen en musea.

Het gaat voornamelijk om investeringen die zorgen voor het toegankelijker maken van de infrastructuur en die bijdragen aan een energiezuiniger beleid, zoals zuinigere verlichting, vernieuwde beglazing, milieuvriendelijke verwarmingsinstallaties … 

Minister Sven Gatz: “Naast een betoelaging van de werking zetten we ook fors in op de vernieuwing van onze jeugd- en culturele infrastructuur. Via het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) en het Vlaams Klimaatfonds konden culturele en jeugdorganisaties projectvoorstellen indienen voor investeringen rond drie prioriteiten: vernieuwing van de theatertrekken, verbetering van de toegankelijkheid en investeringen in energiezuinigheid. In deze ronde ging het leeuwendeel, zo’n 5,3 miljoen euro, naar energiezuinigheid.”

De bibliotheken van Temse en Hoegaarden, 14 culturele centra, 7 ontmoetingscentra, 21 jeugdverblijfscentra, 3 projectdossiers van jeugdbewegingen, 2 jeugdhuizen, één stadstheater (NTGent) en 4 musea (o.a. het SMAK en het MSK in Gent) zagen hun aanvraag goedgekeurd. 

Meer informatie

svengatz.prezly.com