M HKA verhuist naar Hof van Beroep

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen en minister van Cultuur Sven Gatz zijn overeengekomen om het Antwerpse Museum voor Hedendaagse Kunst (M HKA) te verhuizen naar de site Zuidersluis/Hof van Beroep.

De stad en de minister kwamen tot deze beslissing op basis van de locatiestudie die werd uitgevoerd door het archtitectenbureau Import.Export Architecture-Anteagroep-Rebel Group. Het M HKA blijft functioneren op de huidige locatie tot het gebouw op de nieuwe vestigingsplaats wordt opgeleverd.De nieuwe vestigingsplaats kwam om verschillende redenen uit de locatiestudie naar voren als beste keuze. De site Zuidersluis/Hof van Beroep is ten eerste gelegen op het Zuid, de plaats waar al verschillende musea gevestigd zijn. Verder hoeft het huidige M HKA tot aan de oplevering van het nieuwe gebouw niet worden gesloten, waardoor de relatie met het publiek intact kan blijven. Daarnaast vergt de gekozen site geen voorafgaand budget om bijkomende verwervingen te doen van appartementen en gronden. En tenslotte biedt de site de mogelijkheid om de vooropgestelde grootte (een vloerruimte van 20.000 m² en een inhoud van 14.000 m³) te realiseren.

Het Hof van Beroep in Antwerpen zal door de FOD Justitie binnen een nog af te spreken termijn worden verlaten. Het gebouw zal vervolgens worden afgebroken. De grond zal overgedragen worden aan de Vlaamse Gemeenschap, die de bouwheer wordt van het nieuwe M HKA.

Meer informatie

svengatz.be