Kunstenpunt blikt terug op 2017: wat realiseerden we met het steunpunt?

Om een overzicht te geven van wat Kunstenpunt – samen met de kunstensector en het beleid – ondernam in 2017, schreven we alles neer in een handig jaarverslag.

2017 was het jaar waarin we de brug maakten tussen wat we leren uit analyse en onderzoek, en wat er leeft in de kunstensector.

Met Do It Together vertaalden we – samen met de brede kunstensector – vaststellingen rond de soms zwakke sociaal-economische positie van kunstenaars naar concrete initiatieven om die positie te verbeteren. Met (Re)framing the International gaven we eerste stroomstoten aan nieuwe manieren voor kunstwerkers om internationaal te bewegen, te presenteren en samen te werken.

In onze internationale werking brachten we kunstenaars en andere kunstenwerkers samen, in binnen- en buitenland, rond actuele thema’s en met het oog op regio’s interessant voor Vlaanderen. Vaak leidden die ontmoetingen tot concrete resultaten, zoals extra internationale eyeballs voor kinderkunsten, fotografie en jazz, of tot extra speelkansen en presentatiemogelijkheden voor Vlaamse kunstenaars op buitenlandse podia en tenstoonstellingsplekken.

Elke dag helpen we kunstenwerkers verder met hun vragen rond werken in de kunsten. De grote toevloed aan bezoekers naar onze onlinepagina’s Werken in de Kunsten en de snel volgeboekte infosessies tonen dat de vraag groot is. Onze kunstendatabank groeide verder tot een sterk vertakte informatiebron, en we werkten samen met partners als het Departement Cultuur en Wikimedia om die rijke bron gegevens ook buiten Kunstenpunt te valoriseren. Aan de hand van nieuwe online en offline formats en dragers brachten we mensen samen om te discussiëren, te leren en te ontmoeten.

In dit beknopt jaarverslag lees je welke concrete initiatieven en acties we ondernamen, inclusief een reeks quotes van mensen die met ons samenwerkten, en een reeks facts & figures.