Kunstendecreet: resterend budget voor tussenkomst buitenlandse publieke presentatiemomenten

Na vijf maandelijkse rondes is er voor de betoelaging van buitenlandse publieke presentatiemomenten in het kader van het Kunstendecreet voor dit jaar nog maar een beperkt bedrag (€ 129.955,00) beschikbaar.

Minister Gatz heeft erin toegestemd dit bedrag te verhogen met resterende middelen op enkele andere posten, maar ook dan blijft het bedrag beperkt (€ 209.955,00). Daarom heeft de minister beslist om dit bedrag te spreiden over de resterende rondes van dit jaar en per beslissingsronde, dat is per maand, een budget te reserveren.
Voor de zesde ronde (juni) werd € 62.988,00 toegekend. Het totale gevraagde bedrag voor de 55 dossiers in deze ronde was € 238.895,00.

Voor de resterende rondes van dit jaar wordt degressief een deel van het resterende budget voorzien, omdat voor de eerstkomende rondes meer aanvragen verwacht worden. De uiterste indiendatum voor aanvragen voor initiatieven die nog in 2016 plaatsvinden is 31 oktober.

  • ronde 7 (juli): € 52.489,00
  • ronde 8 (augustus): € 41.991,00
  • ronde 9 (september): € 31.493,00
  • ronde 10 (oktober): € 20.995,00

Voor de laatste twee rondes (november en december) wordt geen budget meer voorzien omdat in die periode enkel laattijdig ingediende dossiers behandeld werden. Die dossiers worden dus nu niet meer toegelaten.

Dossiers voor 2017 kunnen wel al in het najaar ingediend worden. De advisering hiervan zal vanaf september gebeuren. De beslissing van deze dossiers kan genomen worden van zodra de begroting voor 2017 in het parlement goedgekeurd is (vermoedelijk in de loop van december 2016).