Kunstenaarsloopbaan: gegevens verzameld over meer dan 2.700 kunstenaars

Kunstenpunt, Departement CJSM, Kunstenloket, VAF, VFL, Sociaal Fonds Podiumkunsten, ACOD-cultuur en oKo lanceerden dit voorjaar een grootschalige enquête naar de sociaaleconomische positie van de kunstenaars in Vlaanderen, gerealiseerd door de vakgroep Sociologie van de UGent (CuDOS).

We verzamelden informatie over 715 beeldend kunstenaars899 muzikanten en componisten392 filmregisseurs en scenaristen391 podiumkunstenaars en 308 auteurs.

De studie vormt het vervolg op het onderzoek dat enkele jaren geleden gevoerd werd op vraag van de Acteursgilde. We weten dat heel wat professionele kunstenaars in het huidige arbeidsmodel waar flexibiliteit, multiple job holding en mobiliteit de norm zijn, in precaire omstandigheden werken en leven, maar hebben daarover slechts onvolledige en niet altijd even betrouwbare gegevens.

Met deze unieke studie mikken we op een breed en helder beeld van de arbeidssituatie van individuele kunstenaars en peilen we o.a. naar hun diverse (artistieke en niet-artistieke) activiteiten, inkomsten, statuten, beroepskosten, loopbaanperspectieven, werkloosheidservaringen en verschillende aspecten van arbeidskwaliteit.

Dit najaar brengen we de resultaten.