Kunstenaars Maria Lucia Cruz Correia en Pieterjan Ginckels nemen deel aan gesprekstafels op Istanbul Design Biennial

'From Nature to Nature', Maria Lucia Correia. Foto: (c) Nina Vurdelja

Kunstenaars Maria Lucia Cruz Correia en Pieterjan Ginckels werden geselecteerd om deel te nemen aan de gesprekstafels rond designeducatie die georganiseerd worden door de Istanbul Design Biennial i.s.m. British Council. Inschrijvingen voor de laatste gesprekstafel staan nog open tot 21 september.

Maria Lucia Cruz Correia is een van de vijf Stadsresidenten ondersteund door Vooruit. In haar werk spreekt een diep engagement voor thema’s uit ecologie en omgeving. Pieterjan Ginckels werkt met de versnelling in de hedendaagse samenleving door in zijn werk en tentoonstellingen ruimtelijke, artistieke en vomgevingspraktijken te verweven.

In 2008 richt hij het collectief voor kunst en architectuur SPEEDISM op en geeft les aan de KU Leuven Faculteit Architectuur. Door zijn praktijk te testen en te implementeren in een omgeving van onderzoek en onderwijs verscherpt hij zijn positie in de hedendaagse context van kunst en architectuur. Zijn doctoraat  “RADICAL SATURATION – Untitled States of Doom” (2018) is het resultaat van dit samengaan tussen artistieke praktijk, onderwijs en onderzoek.

De serie gesprekstafels behandelen onderwerpen die verbonden zijn met de thema’s van de biënnale. Tijdens elke gesprekstafel wordt het onderwerp geëxploreerd tijdens de eerste dag en verwerkt tot een statement of manifesto tijdens de tweede dag. Deze deelname wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van minister Gatz aan de Istanbul Foundation for Culture and Arts (IKSV) in 2018 in het kader van het presentatieplekkenbeleid. IKSV is de organisator van festivals en biënnales in Istanbul.

Inschrijven voor de tweede gesprekstafel

De gesprekstafel tijdens het slot van de Istanbul Design Biennial (1 en 2 november) heet ‘The transcendental – Does design education need to consider the dead? (working title)‘ en is een gesprek in de vorm van een ritueel. Deze tafel behandelt de kennisoverdracht tussen personen en generaties, het belang van historische kennis en besef voor vandaag en morgen en het verlies van kennis als gegevens en ervaringen niet gedocumenteerd en gedeeld worden.

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot en met 21 september 2018 (middernacht) door in het Engels een mail te sturen naar Dirk De Wit met daarin je naam, je contactgegevens (telefoon, e-mailadres), je cv (waaruit drie jaar actieve betrokkenheid bij het Vlaamse kunstenveld blijkt) en je motivatie omtrent het thema van de biënnale en de workshop. Kandidaten worden geselecteerd door Jan Boelen en Deniz Ova (curatoren van Design Biennial). Wie geselecteerd wordt voor deelname ontvangt op 24 september 2018 een bevestiging.