Kunstenaar Ria Verhaeghe op residentie in secundaire school

Ria Verhaeghe, Glende 2009 XII 47, 2009

Op 20 april start beeldend kunstenaar Ria Verhaeghe als resident in de nijverheidstechnische school VTI Waregem. Zij zal in samenwerking met Be-Part, platform voor actuele kunst, de rest van het schooljaar een dialoog aangaan met de leerlingen, de leerkrachten en de bredere schoolomgeving. Eerder startten auteurs Laïla Koubaa en Fikry El Azzouzi een schrijversresidentie in een school.

Deze residenties zijn een samenwerking van Kunstenpunt, het Vlaams Fonds voor de Letteren, Iedereen Leest, CANON Cultuurcel en ACCE (Departement Cultuur, Jeugd en Media) waarbij de mogelijkheden van kunstenaarsresidenties in scholen onderzocht worden. De eerste ervaringen van de schrijversresidenties zijn bijzonder positief: zowel de auteurs als de scholen zijn enthousiast. Beide partijen krijgen uitgebreid de kans om de interactie aan te gaan op verschillende niveaus: niet enkel de leerlingen en leerkrachten worden aangesproken, maar ook de bredere schoolomgeving (ouders, buurtbewoners, cultuurpartners…).

Het traject kadert binnen het actieplan Cultuur en Onderwijs ‘Samen voor meer en beter’. Vier kunstenaars – waaronder twee auteurs – krijgen de kans om bij wijze van experiment langere tijd in een school te resideren. Door de aanwezigheid van de kunstenaar, wordt zowel de school geïnspireerd om rond kunst en cultuur aan de slag gaan, als de kunstenaar zelf voor wie de school een bijzondere inspiratieplek kan zijn. Daarbij worden afspraken gemaakt rond een goede balans tussen mogelijke interventies en tijd voor het creatieve proces. De kunstenaars worden ingeleid in Cultuur in de spiegel, maar krijgen voor de rest de vrijheid om de mogelijkheden van hun residentie te onderzoeken. Na een evaluatie van de piloottrajecten, zal bekeken worden of het wenselijk en haalbaar is om het concept op grotere schaal verder te verspreiden.

Meer informatie

Nikol Wellens