Kunsten in transitie 2017-2021

Tuur Van Balen, Frames

In de periode 2017-2021 werkt Kunstenpunt verder op eerdere initiatieven over de ecologische en sociaal-rechtvaardige duurzaamheid van de artistieke praktijk.

De voorbije jaren heeft het veld stappen gezet in zijn ecologisch denken en doen. Het gaat niet meer alleen over technische kwesties om de CO2-uitstoot te verkleinen. Het inzicht groeide dat de kunsten, als verbeeldingsruimte, een fundamenteler rol kunnen spelen bij de transitie naar een duurzamere samenleving. De kunsten gelden steeds meer als partner in het maatschappelijke middenveld, via bv. Pulse Transitienetwerk Cultuur en de stedelijke ‘Green Track’-platformen.

Kunstenpunt stimuleert beleid en sector om de ecologische impact van de kunstenpraktijk te verminderen en om motoren te zijn voor transitie naar een duurzamere samenleving, door:

  • Partnerships: onze steunpuntwerking omtrent duurzaamheid krijgt vorm vanuit partnerships. Samen met andere steunpunten en pioniers in de kunstensector geven we impulsen aan de ontwikkeling van netwerken en partnerships met de focus op ecologie en sociaal-rechtvaardige duurzaamheid (bv.: website en Trefdag Pulse Transitienetwerk Cultuur, overleg tussen de drijvende krachten van stedelijke netwerken Green Track, intervisie voor ecocoaches, programma Ecopolis e.a.).
  • Onlinepublicatie: de inzichten die deze samenwerkingen bieden, worden naar de kunstenpraktijk vertaald en online gepubliceerd en gedeeld via sociale media. In de reeks dossiers plannen we in 2018 een special die goede praktijkvoorbeelden uit het kunstenveld ontsluit.
  • Een duurzaam Kunstenpunt: Kunstenpunt koestert transitie als een centrale waarde binnen de eigen organisatie. Een participatief proces binnen het hele team is in 2015 opgestart en zal leiden tot een door de hele organisatie gedragen visie en concrete acties die de ecologische impact verminderen (m.b.t. interne organisatie, publicaties, evenementen, internationale mobiliteit). Vanuit zijn voorbeeldfunctie communiceert Kunstenpunt over dit traject.