Jaarverslag 2016 van Kunstenpunt online

Kunstenpunt is ambitieus. Onze dienstverlening wordt voortdurend getoetst op de relevantie voor het werkveld, ons onderzoek moet een bron zijn van inspiratie en kennis voor beleid en sector, en onze internationale ondersteuning moet ervoor blijven zorgen dat kunstenaars uit Vlaanderen en Brussel zich internationaal kunnen manifesteren en dat Brussel en Vlaanderen mondiaal op de kaart staan als artistieke hotspots.

Ons formeel jaarverslag werd al een tijdje geleden ingediend, maar nu kun je het ook online lezen. Ontdek welke concrete initiatieven en acties we hebben ondernomen in 2016 om onze ambities te realiseren.