Invoering renteloze leningen voor kunst

Op voorstel van Cultuurminister Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering ingestemd met de invoering van renteloze leningen voor wie werk van levende Vlaamse kunstenaars koopt. Daarmee wil Gatz de economische positie van levende kunstenaars versterken en de drempel verlagen voor minder kapitaalkrachtige kunstliefhebbers om ook in kunst te investeren. 

De organisatie Kunst in Huis krijgt de opdracht om deze kunstkoopregeling te ontwikkelen, coördineren en promoten. Gatz kent Kunst in Huis daarvoor één miljoen euro toe voor de periode 2017-2021.

Voor het bekomen van een renteloze lening voor een kunstkoop, komen zowel werken van beeldende als toegepaste kunsten in aanmerking. In de beeldende kunsten kan het gaan om schilder- en tekenkunst of beeldhouwwerken, maar ook kunstfilm, multimedia, videokunst, installaties, 3D-print, etc. En in de toegepaste kunsten kan het gaan om vormgeving, mode, keramiek, textiel, metaal, documentaire of productfotografie, etc. Het aangekochte werk moet wel uniek zijn (of deel uitmaken van een oplage lager dan 250 exemplaren) en gemaakt zijn door een levende kunstenaar uit Vlaanderen of Brussel.

Het bedrag van de renteloze lening ligt tussen minimaal 500 en maximaal 7.000 euro. De financiële partner waarmee Kunst in Huis zal samenwerken, zal op korte termijn worden aangeduid.

De nieuwe kunstkoopregeling vormt een onderdeel van de nieuwe aanvullende financieringsvormen die Sven Gatz, naast overheidssubsidies, in het culturele veld ingang wil doen vinden.

Meer informatie

svengatz.be