Gatz verdeelt projectsubsidies tweede ronde Kunstendecreet

(c) Studio Nunu

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft de projectsubsidies voor de tweede ronde van 2017 verdeeld.  Voor deze ronde werden er 336 aanvragen ingediend. De ontvankelijke aanvragen betroffen een totaalbedrag van bijna 9 miljoen euro. Uiteindelijk werden 91 beurzen en projecten toegekend of ondersteund, voor een bedrag van 2.194.100 euro.

Zoals bij de vorige ronde werden de aanvragen ook deze keer beoordeeld door de verschillende beoordelingscommissies en door de administratie vooraleer ze ter beslissing aan minister Gatz werden voorgelegd.

Bij zijn beslissingen is minister Gatz uitgegaan van volgende principes:

  • Beurzen voor individuele kunstenaars die beoordeeld werden met ‘zeer goed’ en ‘goed’ ontvangen een subsidie. Voor deze categorie is geen zakelijk advies nodig.
  • Projecten voor individuele kunstenaars en organisaties die beoordeeld werden met zowel artistiek als zakelijk ‘zeer goed’ ontvangen een subsidie gebaseerd op het laagst geadviseerde bedrag.

Minister Gatz besliste bovendien om ook Bloet, de organisatie rond Jan Decorte, een subsidie toe te kennen.

De verdeling van de 91 gehonoreerde aanvragen ziet er samengevat als volgt uit:

  • 351.500 euro voor 36 kortlopende beurzen
  • 175.000 euro voor 6 meerjarige beurzen
  • 678.200 euro voor 23 projecten van kunstenaars
  • 989.400 euro voor 26 projecten van organisaties

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.

De volgende indiendata zijn:

  • 15 mei 2017 voor projecten na 1 september 2017 – beslissing 15 september 2017
  • 15 september 2017 voor projecten na 1 januari 2018 – beslissing 15 januari 2018

Meer informatie

Bekijk hier het overzicht van de toegekende projectsubsidies en beurzen.