Gatz stimuleert samenwerking met lancering innovatieve partnerprojecten

Minister van Cultuur Sven Gatz lanceert de eerste oproep voor innovatieve partnerprojecten ‘Over de muur kijken’. Partnerprojecten openen voor de cultuursector de vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om in samenwerking nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te verkennen.

Deze oproep kadert in zijn beleid rond cultureel ondernemerschap en aanvullende financiering, waarvan crosssectorale samenwerking een van de speerpunten is.

Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal een culturele partner en minimaal een niet-culturele partner uit een andere sector, zoals onderwijs, wetenschap, gezondheidszorg, milieu, technologie, onderzoek, sociale sector, etc.

De beoordeling van de innovatieve partnerprojecten gebeurt aan de hand van drie criteria, de crosssectorale meerwaarde, de innovatieve meerwaarde en de realiseerbaarheid en realiteitszin.

De projectsubsidie bedraagt maximaal € 20.000 en minimaal € 7.000 per project. Projecten starten ten vroegste op 1 december van het jaar van aanvraag en duren maximaal een jaar.

De deadline om dossiers via de KIOSK-applicatie in te dienen is 30 september 2017.

Meer informatie

cjsm.be